1.

عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو

صفحه 209-226
آریو اسدی؛ مرجان فیاضی؛ طهمورث حسنقلی‎پور یاسوری

2.

تأثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهرها: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس تهران

صفحه 227-248
امید علی خوارزمی؛ امین ندایی

3.

شناسایی مؤلفه های سازمان نوآور در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ایران 1404 (مورد مطالعه: مراکز دانشگاهی استان ایلام)

صفحه 249-264
اسماعیل دلخوش؛ محمد تابان؛ محمد حسن مبارکی؛ کمال نصرالهی

4.

حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها: مطالعۀ پورتال شهرداری های کشور

صفحه 265-288
نغمه عبادی؛ علی پیران نزاد

5.

تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق‎پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

صفحه 289-308
محمد عباس زاده؛ علی بوداقی

6.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد منطقۀ 9 شهرداری تهران

صفحه 309-332
احمدرضا قاسمی؛ ساناز قربانی

7.

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی (پیمایشی پیرامون کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری)

صفحه 333-354
مرتضی قدرتی پور؛ نرگس حسن مرادی

8.

بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

صفحه 355-374
آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده

9.

تحلیلی بر عوامل بحرانی موفقیت (CSF) شهرداری ها در حوزۀ توسعۀ خدمات جدید (NSD) با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: حوزۀ زیباسازی شهرداری منطقۀ 1 تهران)

صفحه 375-400
سید حبیب الله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ فاطمه ملک شاهی

10.

نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

صفحه 401-418
غلام حسین نیکوکار؛ ناصر عسگری؛ مهرداد غلامی؛ احسان رحیمی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب