1.

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی

صفحه 595-611
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی

2.

استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

صفحه 613-626
کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

3.

بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

صفحه 627-645
ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

4.

رابطۀ اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعۀ موردی استان اردبیل

صفحه 647-660
آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فهیمه حاجی غیاثیان

5.

کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

صفحه 661-685
احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری

6.

مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

صفحه 687-702
نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم؛ ناهید داروغه عارفی

7.

تجزیه‌وتحلیل انگیزه‌های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با تأکید بر فعالان ورزش زورخانه‌ای: رویکرد ترکیبی

صفحه 703-722
عظیم زارعی؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

8.

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

صفحه 723-738
ایمان نسترن بروجنی؛ محمد حسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی

9.

تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت ‌بدنی خراسان رضوی

صفحه 739-754
مهدی طالب پور؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار؛ محسن هراتی

10.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی

صفحه 757-775
مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ شراره کاوسی

11.

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

صفحه 775-793
بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

12.

مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال‌های ورزش‌های بومی و سنتی براساس زیرساخت‌های خدماتی

صفحه 795-812
حمیدرضا قزلسفلو؛ نوشین اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب