1.

ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 13-31
اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا

2.

ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 13-34
صفورا شاهپوری؛ علیرضا نوروزی؛ سپیده فهیمی فر

3.

بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-6
پروین قاسمی؛ علیرضا نوروزی

4.

بررسی مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجراء

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-100
زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا

5.

بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏‌ها‌ی الکترونیکی کتاب

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-25
رقیه سبزعلیان؛ علیرضا نوروزی؛ محسن نظری

6.

تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-74
مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی

7.

تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96
علی مرادمند؛ مریم ناخدا؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی

8.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-33
اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی

9.

طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-130
مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب