1.

آسیای مرکزی و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسیه و غرب

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389
قدرت الله احمدیان؛ طهمورث غلامی

2.

ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی ـ تطبیقی

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 117-140
روح‌الله نوری؛ حسن عابدی ‌جعفری؛ داوود فیرحی؛ ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا طالقانی

3.

امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 63-77
یحیی بوذری نژاد

4.

ایدئولوژی تضاد در عرصه سیاسی بررسی نقادانه دوگانگی ذاتی غرب و اسلام

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 205-224
محمد سمیعی

5.

بازکاوی عوامل خشونت و تروریسم در جهان (با تأکید بر ریشه‌یابی تاریخی پدیدۀ خشونت در غرب و نقش نظام سرمایه‌داری در گسترش این پدیده)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 477-496
محمد ملک‌زاده

6.

بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی

دوره 26، شماره 26، دی 1384
یوسف اباذری؛ ندا میلانی

7.

بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 205-220
الهه کولایی؛ محمد صداقت

8.

بررسی مفهوم غرب در گفتمان روشنفکران مشروطه‏خواه در قیاس با گفتمان روشنفکران دهة چهل هجری شمسی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 49-84
یوسفعلی اباذری؛ منصوره خائفی

9.

بررسی مقایسه ای «شبیه» و «شخصیت»

دوره 32، شماره 32، آذر 1386
دکتر تاجبخش فنائیان

10.

بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب در اشعار حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 75-92
طاهره حیدری؛ ابوالحسن امین مقدسی

11.

بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 27-36
محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال

12.

تحلیلی آینده‌پژوهانه از قدرت و نفوذ افراط‌گرایی اسلامی در جهان اسلام (مطالعۀ موردی: داعش)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-74
محمدحسین جمشیدی؛ محمد داوند

13.

تعاملهای اقتصادی با غرب در منطقه خارج نزدیک و جایگاه روسیه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 111-150
علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ محمدرضا رستمی؛ قاسم رضایی

14.

جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385
محمد حسین حدادی

15.

جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی

دوره 38، شماره 41، تیر 1383
حسن منتصب مجابى

16.

راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 309-324
رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی

17.

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ علیرضا ذاکر اصفهانى؛ فرهاد و فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلى

18.

رویکرد ایران به مسئلۀ هسته‌ای در دولت خاتمی با توجه به گفتمان آزادی-قانون‌محور وی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 843-860
سیکا سعدالدین

19.

گفتمان شرق ‌شناسانه در نمایشنامه ی ایرانیان

دوره 25، شماره 25، خرداد 1385
دکتر حسین پیر نجم الدین؛ دکتر مجید سرسنگی

20.

مشکله‌ معرفت‌شناختی شناخت غرب (پژوهشی تاریخی-گفتمانی به سه نسل از غرب‌گرایان و غرب‌ستیزان ایرانی به غرب)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 109-136
مسعود درّودی

21.

مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی

22.

نگرش ایرانیان نسبت به غرب: بررسی تجربی در ایران

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
تقی آزاد ارمکی

23.

واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 109-130
علی اصغر طالب نژاد؛ سید محمد علی تقوی؛ محمد جواد رنجکشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب