1.

از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 47-65
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

از علی آموز اخلاص عمل (مناقب علوی در مثنوی مولوی)

54و55، شماره 1، بهار 1383
دکتر محمد حسن فوادیان

3.

الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 103-118
راضیه حجتی زاده

4.

ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-7
امیدوار عالی محمودی

5.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، بهار 1383
دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

6.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384
دکتر عبدالرضا سیف

7.

بحثی در شناخت مثنوی محمد کریم‌خان کرمانی و اندیشه‌های عرفانی مصنف

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 88-65
سید امیر جهادی حسینی؛ حمیدرضا خوارزمی

8.

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 133-152
حسین رزی‌فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی

9.

تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-56
تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت

10.

تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 61-80
علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری

11.

جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 295-308
دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی

12.

جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-137
یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری

13.

رسول ماه

دوره 173، شماره 0، بهار 1384
دکتر محمدرضا ترکى

14.

ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400
میترا گلچین؛ مطهره محمدی

15.

قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-88
محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی

16.

کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386
فرانک هاشمی

17.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
مظاهر احمد توبی

18.

مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-16
منوچهر اکبری؛ محمد احمدی

19.

نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 73-90
محمّدحسین بیات

20.

نگاهی معرفت‌شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 64-43
اختیار بخشی

21.

نماد‌شناسی خورشید در مثنوی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-114
افسانه سعادتی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.