سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

آمار

تعداد نشریات177
تعداد شماره‌ها3,744
تعداد مقالات40,450
تعداد مشاهده مقاله76,072,812
تعداد دریافت فایل اصل مقاله59,094,363
کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 174

1

اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

علوم دامی ایران
دوره 40، شماره 1، بهار 1388
لیلا زرتاش؛ احمد زارع شحنه؛ ابوالفضل زالی؛ روح اله گایکانی؛ جواد پور رضا

2

اثر باکتری‌های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوری

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56
مریم صفدریان؛ حسین عسکری؛ مسعود سلطانی نجف آبادی؛ قربانعلی نعمت زاده

3

اثر پرایمینگ بذر ارقام گندم (Triticum aestivum L.) سه اقلیم متفاوت ایران بر جوانه زنی، استقرار گیاهچه و عملکرد

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 39، شماره 1، پاییز 1387
ابوطالبیان؛ شریف زاده؛ محمد جهانسوز؛ احمدی؛ محمد نقوی

4

اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی

به زراعی کشاورزی
دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 87-98
مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

5

اثر تنش خشکی برکربوهیدرات‌های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 35، شماره 3، بهار 1383
علی احمدی؛ عادل سی و سه مرده

6

اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
حمیدرضا عیسوند؛ علی احمدی؛ علی اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا جهانسوز

7

اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم

مجله علوم دانشگاه تهران (منتشر نمی شود)
دوره 3، شماره 0، زمستان 1383
فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم زاده

8

اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم

مجله علوم دانشگاه تهران (منتشر نمی شود)
دوره 1، شماره 0، زمستان 1382
فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم‌زاده

9

اثرخشکی کوتاه مدت بر توزیع مواد پرورده وتقسیم شیمیایی آنها در گندم در مرحله پرشدن دانه

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 31، شماره 3، بهار 1379
علی احمدی

10

اثر خشکی و نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در شش رقم گندم

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
قدرت اله فتحی

11

اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم

تولیدات دامی
دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 287-297
فرشته جمیلی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ احمد حسن آبادی؛ حیدر زرقی

12

اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 1، شماره 0، تابستان 1376
کاظم پوستینی؛ سعید زهتاب سلماسی

13

اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 33، شماره 3، بهار 1381
تام اسکات؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه؛ محمد مرادی

14

اثر گیاه میزبان بر رشد و تولیدمثل شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae)

دانش گیاهپزشکی ایران
دوره 41، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 233-242
سمیه فتاح الحسینی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ رویا فرهادی؛ سمیرا حیدری

15

اثر متقابل تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در گندم

مجله علوم کشاورزی ایران
1-37، شماره 2، بهار 1385
علی احمدی؛ حمیدرضا عیسوند؛ کاظم پوستینی

16

اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی، کارای انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در دو رقم گندم زمستانه

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
عبدالله بحرانی؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی

17

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 40، شماره 2، زمستان 1388
ثمانه حسینی؛ محسن مردی؛ محمدرضا غفاری؛ یوسف نامی؛ لاله کریمی فرساد؛ سید مصطفی پیرسیدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

18

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

دانش گیاهپزشکی ایران
دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12
سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

19

ارتباط تجمع برخی متابولیت¬ها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 327-345
شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ سیروس محفوظی

20

ارتباط تغییرات فنولوژیک و تکمیل نیاز بهاره سازی با روند انباشت قندهای محلول و تحمل به سرما در گندم نان (Triticum aestivum)

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 281-293
شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ سیروس محفوظی؛ بن ترواسکیس

21

ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 33، شماره 1، بهار 1381
کاظم پوستینی

22

ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

علوم گیاهان زراعی ایران
دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-48
نفیسه مهدی نژاد؛ منصور امیدی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ محمدرضا نقوی؛ براتعلی فاخری

23

ارزیابی اثر مقادیر مختلف اصلاح کننده های طبیعی و مصنوعی خاک بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم

تحقیقات آب و خاک ایران
دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 683-692
سجاد عظیمی؛ مجتبی خوش روش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ میثم عابدین پور

24

ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

مجله علوم کشاورزی ایران
دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
جاوید قرخلو؛ داریوش مظاهری؛ علی قنبری؛ محمدرضا قنادها

25

ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو

علوم دامی ایران
دوره 42، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 143-151
سید عادل مفتخرزاده؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.