1.

اثربخشی بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای بر رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
زهرا قادری؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی

2.

ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 215-448
فرزاد غفوری؛ فریده اشرف گنجویی؛ آیت الله دهقان؛ سیده مهسا حسینی

3.

بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168
چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده

4.

بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 51-68

5.

بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 323-346
رضا باقری نویسی؛ اویس توحیدی راد

6.

بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-6
پروین قاسمی؛ علیرضا نوروزی

7.

بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی حاکم بر پژوهش و نقش عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16
صادق مرادی؛ میترا عزتی؛ محمد علی گودرزی

8.

بررسی مهارت های فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دوره های آنلاین زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 815-830
سید رضا دشتستانی؛ حسین کرمی

9.

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 33، شماره 1، تیر 1382
علیرضا کلدی؛ گیتا عسگری

10.

بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

دوره 33، شماره 1، تیر 1382
زهرا بازرگان؛ ناهید صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

11.

پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم‏‌گرا (مطالعۀ موردی: مدارس دولتی شهر بوشهر)

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 229-255
فاطمه طاهری؛ سیده سمانه حسینی نیا هتکه پشتی

12.

تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

دوره 32، شماره 34، فروردین 1379
دکتر قاسم صافی

13.

تبیین رضایت زناشویی براساس سرمایۀ فرهنگی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی در بین معلمان شهر یزد

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 121-142
فاطمه آبداری تفتی؛ مهدی تولاّئی؛ علیرضا شریفی اردانی

14.

رابطة فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیلگری اندازة مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دورة اول متوسطة استان اردبیل)

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 325-351
علی یوسفی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا

15.

رابطۀ علی بین منبع کنترل و اخلاق سازمانی با رضایت شغلی: ارائۀ مدلی برای محیط کار

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 531-544
پریوش نوربخش؛ مهری راشدی

16.

رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب‌آوری کودکان شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 233-250
محمد جوادی پور؛ کتایون مطیعی؛ رضوان حکیم زاده

17.

شرایط، استراتژی‌ها و پیامدهای اجرای آموزش چندفرهنگی(مورد مطالعه: معلمان و دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان ایلام)

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 73-91
فاطمه هواس بیگی؛ یارمحمد قاسمی؛ حبیب الله قادرمرزی

18.

کتاب های درسی جدید زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول: آیا نیازهای دانش آموزان دیده شده است؟

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 512-525
شمیمه حجت پناه؛ سید رضا دشتستانی

19.

مطالعۀ پیمایشی جهت‌گیری‌های فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 231-256
امید قادرزاده؛ یعقوب احمدی؛ خالید میارغنج

20.

مقایسه مقبولیت راهبردهای افزایش انگیزش پیشرفت نزد معلمان و دانش آموزان

دوره 1، شماره 0، تیر 1379
زهره سرمد؛ رحیم یونسی؛ مهدی شجاعی

21.

نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی

دوره 1، شماره 7، آذر 1382
unknownسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب