1.

بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی

بهزاد سرخی الله لو؛ بهمن یزدی صمدی؛ احمد عطاری

2.

مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع

کیومرث ابراهیمی؛ حسین فرداد

3.

اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

مجیدرضا خلیلی سامانی؛ محمدرضا خواجه پور؛ امیر قلاوند

4.

بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی

اسدالله اکرم؛ تیمور توکلی هشجین؛ پرویز ایرانی

5.

اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

علی نیکخواه؛ رسول پرنده

6.

اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

7.

تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان

رحیم هنر نژاد؛ محمد جوادمعین؛ حمید درستی

8.

تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب

بهمن پاسبان اسلام؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم واحد؛ جوانشیر جوزن

9.

بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان د رکنترل تلفیقی سن گندم(IPM)

ایرج ملک محمدی؛ حشمت الله سعدی

10.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش

علیرضا طالعی؛ ناصر خدابنده؛ براتعلی غلامی

11.

مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان

محمد بخشوده

12.

مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان

علیرضا طالعی؛ احمدرضا بلندی

13.

اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی

محمد حسین شمشیری؛ مجید راحمی

14.

تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز

مسعود عزت احمدی؛ حمدالله کاظمی؛ محمدرضا شکیبا؛ مصطفی ولیزاده

15.

اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر)

جواد حسین زاد فیروزی؛ مجید کوپاهی

16.

اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین

علی نیکخواه؛ محمدعلی جعفری؛ پرویز جامعی

17.

شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین)

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی

18.

واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه

قدرت اله فتحی؛ گلن کیت مک دونالد

19.

ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی

سکینه شفاء الدین؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ مهران پات پور

20.

بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران

حسن توفیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب