1.

اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی

صفحه 111-118
محمد شادمانی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مهران مهری

2.

پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی

صفحه 119-131
مهدی مخبر؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک؛ جان ویلیامز

3.

اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی

صفحه 133-139
وحید قدیمی؛ مهدی ژندی

4.

اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 141-149
ندا فرزانفر؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر

5.

بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری

صفحه 151-158
علی رضایی رودباری؛ حمید کهرام؛ عیسی دیرنده

6.

تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

صفحه 159-168
ارسلان نباتی؛ سید داود شریفی؛ شکوفه غضنفری

7.

تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 169-179
مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی

8.

تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 181-188
پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

9.

اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل

صفحه 189-194
ابوالحسن صادقی پناه؛ رضا مسعودی؛ حمید ناییجیان؛ عباس اکبری شریف

10.

مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP

صفحه 195-200
هادی آتشی؛ نرجس گرگانی فیروزجاه

11.

اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها

صفحه 201-210
سوسن ذوالفقاری؛ فرشید فتاح نیا؛ داریوش علیپور

12.

اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه

صفحه 211-222
ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی خدائی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب