1.

بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران

صفحه 1-14
غلام رضا طالقانی؛ علی غفاری؛ محمد حقیقی

2.

توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور

صفحه 15-32
وحید بیگی؛ آرین قلی پور

3.

طراحی مدل چیره‎دستی در سازمان‎های علمی و فناورانه بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (مطالعۀ موردی: جهاد دانشگاهی)

صفحه 33-54
محمدرضا پورعابدی

4.

ارائۀ مدل اندازه‌گیری زبان مطلوب دولت (مطالعۀ موردی: حوزۀ بهداشت و درمان شهر تهران)

صفحه 55-74
عباس نرگسیان؛ الهام اوستان

5.

ارائۀ مدلی به‌منظور تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

صفحه 75-92
رضا سید جوادین؛ مهدی هاشمی؛ امید محمودیان

6.

نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های خدماتی دولتی (مطالعۀ موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

صفحه 93-112
خدایار ابیلی؛ کبری خباره؛ ابراهیم مزاری؛ بیژن گرایلی

7.

بررسی اهمیت میانجی مؤلفۀ احساس بی ‏قدرتی در میزان تأثیر ادراک از پاسخ‏ گویی بر رفتار مشارکتی دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 113-136
سید کمال واعظی؛ رضا رهبر

8.

بررسی نقش توسعۀ دانش در کاهش تعارض سازمانی و تعدیل بیگانگی شغلی (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

صفحه 137-152
امیرحسین امیرخانی؛ رقیه صفی خانی

9.

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)

صفحه 153-166
حسن درویش؛ فاطمه عظیمی زاچکانی

10.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران)

صفحه 167-180
سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ زهره شاکری؛ گل آرا پورمجرب

11.

واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

صفحه 181-218
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور

12.

بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

صفحه 219-232
غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب