1.

شناسایی روش‌های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور

صفحه 323-343
سمیه زراعت کار؛ قنبر محمدی الیاسی؛ حسن زارعی متین؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی بابایی

2.

بررسی عوامل محرک خلاقیت سازمانی بر اساس ادراک دانشگاهیان (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس)

صفحه 345-368
حمید شاهبندرزاده؛ سمیرا کریمی

3.

بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

صفحه 369-388
حانیه بذرافشان؛ احمدعلی یزدان پناه؛ حسین خنیفر؛ غلامرضا جندقی

4.

طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی

صفحه 389-407
میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان

5.

بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد شرکت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی ‌تبریز

صفحه 409-428
میرحسین سیدی؛ میثم لطیفی

6.

شناسایی الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطلاعات دانشگاه ولی عصر رفسنجان: پژوهشی بر مبنای روش کیو

صفحه 429-451
طیبه نیک رفتار؛ عبدالصمد برزگر؛ رضا شکری

7.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 453-474
سید محسن علامه؛ نوربخش عسکری؛ جواد خزائی پول

8.

بررسی رابطة بین پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی و میزان رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران)

صفحه 475-498
آصف کریمی؛ اسماعیل شعبانی نژاد؛ غلامرضا ادیب فر

9.

تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی

صفحه 499-519
حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی

10.

تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی

صفحه 521-540
وجه الله قربانی زاده؛ فرزانه الیاسی

11.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی

صفحه 541-565
علی نقی امیری؛ سید محمدباقر جعفری؛ معصومه حسینی ابوعلی

12.

طراحی و آزمون الگویی از نقش میانجی جهت گیری هدف یادگیری در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی در رابطة بین رهبری تحولی و عملکرد انطباقی کارکنان یک سازمان خدماتی

صفحه 567-587
عبدالزهرا نعامی؛ مرجان شمسی؛ نجمه خواجه

13.

بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی

صفحه 589-610
فاطمه اسلامی الوارسی؛ کاوه تیمورنژاد؛ امیررضا نعیمی ثابت مقدم

14.

بررسی رابطة بین ارزیابی سیاسی، شاخص‌های ذهنی و اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه

صفحه 611-624
پریسا دهقانی؛ آرین قلی‌پور

15.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب