1.

معادله نیتروژن بحرانی گیاه ذرت در منطقه پاکدشت

صفحه 1-9
آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان

2.

کاربرد تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه در بهبود دقت مدل‌های پیش‌یابی فنولوژی ذرت

صفحه 11-24
مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ خلیل قربانی؛ پرویز ایران نژاد

3.

اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در مکش‌های ماتریک پایین

صفحه 25-38
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی؛ فرید شکاری

4.

مقایسه و ارزیابی روش‏های مختلف برآورد معکوس ضرایب معادله نفوذ در شرایط کشت داخل جویچه

صفحه 39-48
پیام کمالی؛ حامد ابراهیمیان

5.

ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد ذرت و شوری خاک تحت شرایط مدیریت‌های مختلف زراعی و آبیاری با آب‌شور

صفحه 49-61
مولود حیدری نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ محمد الباجی

6.

تأثیر سطوح مختلف پساب و آب مغناطیسی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در آبیاری ذرت و برخی خصوصیات فیزیکی خاک

صفحه 63-75
جعفر نیکبخت؛ الهام رضایی

7.

تغییرپذیری زمانی تولید رواناب تحت تأثیر شیب در خاک‌های با بافت مختلف

صفحه 77-85
مجتبی کرد؛ علی رضا واعظی؛ محمد حسین مهدیان

8.

افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

صفحه 87-94
بهنام رشیدی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی

9.

مدل‌سازی کمی رهاسازی پتاسیم از فلدسپار توسط باکتری باسیلوس

صفحه 95-103
ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسدزاده؛ محسن برین

10.

بررسی تأثیرشیب و پوشش سنگ‌ریزه بر تولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل)

صفحه 105-111
الناز آذرتاج؛ علی رسول زاده؛ علی اصغری؛ اباذر اسمعلی

11.

تهیه نقشه‌های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 113-123
علیرضا امیریان چکان؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ احمد حیدری

12.

تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه‌ای ذرات خاک‌های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب

صفحه 125-135
علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ شهلا محمودی

13.

ارزیابی چند عصاره‌گیر شیمیایی جهت تعیین روی قابل استفاده نهال‎های پسته در برخی از خاک‌های آهکی رفسنجان

صفحه 137-148
سیما بابایی بافقی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

14.

تبادل دو گانه K-Ca توسط یک رس جدا شده از خاک با مینرالوژی غالب ایلایت (میکا): 1- اثر تخلیه-فروریزش رس ایلایت (میکا) بر انتخابگری K-Ca

صفحه 149-163
حسن توفیقی؛ مریم خلیلی راد

15.

کاربرد طرح مرکب مرکزی برای پیش‌بینی تلفات خاک و سرعت رواناب سطحی در حضور سنگریزه‌ی سطحی

صفحه 165-176
فرخ اسدزاده؛ محی الدین فقه حسن آقا؛ حبیب خداوردیلو

16.

بررسی تغییرات مکانی نفوذپذیری خاک با استفاده از روش‌های تجربی و زمین‌آماری در دشت ساحلی بهشهر- گلوگاه

صفحه 177-186
عطا اله کاویان؛ رضا احمدی؛ محمود حبیب نژاد؛ زینب جعفریان

17.

تأثیر نانورس بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی

صفحه 187-194
سید محمد علی زمردیان؛ شبنم مغیث پور

18.

بررسی روند تغییر رطوبت و حجم خاک سیلتی غیراشباع در حین تحکیم

صفحه 195-203
مهرداد مقدس؛ علی رئیسی استبرق

19.

مطالعه میدانی کارایی نوارهای حائل گیاهی در حفاظت آب‌وخاک

صفحه 205-216
ایمان صالح؛ عطااله کاویان؛ محمود حبیب نژاد؛ زینب جعفریان

20.

اثر جهت خاک‌ورزی و موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و پایداری خاکدانه‌ها

صفحه 217-230
حسین اسدی؛ حسین خوشرنگ؛ عیسی ابراهیمی

21.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب