1.

-

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

2.

-

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

3.

اتصال ویژه آنزیم گلوتامات دهیدروژنار به سطح داخلی غشاء داخلی میتوکندری از:

3و4، شماره 0، زمستان 1359

4.

اثرات مضر مواد شیمیایی در غذاها

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

5.

ایجاد جریان برشی و تغییر مکان خط جریان ایستایی در جریان برشی

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

6.

ارزیابی خسارت طبیعی و تقلیدی سوسک برگ خوار غلاف(L.) oulema melanopus در مراحل رشدی گندم زمستانه واریته Potomac

دوره 4، شماره 0، بهار 1359

7.

استفاده از مالچ در استقرار گیاهان چوبی تیره اسفنجیان

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

8.

استفاده از منابع طبیعی و حفاظت آنها

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

9.

اصول تعیین حد مطلوب در واحدهای کشاورزی

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

10.

" انتقال قند در کلیه "

3و4، شماره 0، زمستان 1359

11.

اندازه گیری اورانیوم در ادرار و هوا

3و4، شماره 0، زمستان 1359

12.

اندازه گیری پروتئین حبوبات با معرف رنگی

دوره 4، شماره 0، بهار 1359

13.

اندازه گیری و تخمین تبخیر و تعرق ذرت‘هندوانه و لوبیا

دوره 4، شماره 0، بهار 1359

14.

بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

15.

بر آورد کشش تقاضا در برابر تغییرات قیمت و درآمد برای برخی محصولات عمده کشاورزی ایران

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

16.

بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

17.

بررسی چشمه ها ی آبمعدنی خرقان-قزوین

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

18.

"بررسی چشمه های آب معدنی لاریجان – دماوند" از:

3و4، شماره 0، زمستان 1359

19.

بررسی روشهای کوتاه حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

20.

بررسی شیمیائی و کریستالین بطور طبیعی ولفینیت معدن نخلک انارک از:

3و4، شماره 0، زمستان 1359

21.

بررسی عملکرد ‘ پروتئین و صفات کیفی ارقام لوبیا چشم بلبلی

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

22.

بررسی فنی و اقتصادی دو نوع دروگر یونجه در کرج

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

23.

بررسی قدرت سنتز نیکوتین در بافتهای ساقه توتون باسما

3و4، شماره 0، تابستان 1359

24.

بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

25.

بررسی مقدماتی مشخصات خاکهای جزیره ابوموسی

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

26.

بررسی نوسانات جمعیت کرم سیب laspeyresia pomonella (L.) بمنظور تعیین وقت مناسب مبارزه

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

27.

بررسی هیستو- آناتومی نموغدد جنسی در حلزون (Melanopsis praemorsa L.(Gastropoda)) درمنطقه مزدوران خراسان

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

28.

برنامه ریزی مایکروکامپیوتر

3و4، شماره 0، تابستان 1359

29.

پراکندگی گونه های گیاهی در جوامع مختلف مرتعی شمال سنندج (حوزه آبخیز قشلاق)

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

30.

پرندگان دشت لوت

17(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، زمستان 1358

31.

تجزیه وتحلیل اقتصادی صادرات و واردات محصول کشاورزی ایران

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

32.

تجمع نیترات در گیاهان وسمیت آن برای جانوران

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

33.

تحقیقات زیست محیطی دردانشگاه آذر آبادگان

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

34.

تحقیقات زیست محیطی در دانشگاه شیراز

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

35.

ترمولیز پنتافلوئورودی استاناتها و تری فلوئورو استاناتهای قلیائی‘ تالیوم و آمونیوم MSn2II F5'MSnII F3 M=K' Rb' Cs' Tl' NH4

3و4، شماره 0، زمستان 1359

36.

تصفیه پیشرفته یک فاضلاب صنعتی آغشته بمواد نفتی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

37.

تعیین شرایط مناسب برای هیدرولیز موادپروتیینی لوبیا (phaseolus vulgaris)

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

38.

توضیحی کوتاه درباره ماده 6 قرارداد دریای ساحلی 29 آوریل 1958 ژنو (1)

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

39.

جداول لنگر ،نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

40.

حدود کاربرد تکنونیک صفحات درعقار ایجاد پوسته جدید اقیانوسی در خشکی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

41.

ذخیره ماده سلنیوم (Selenium) در گونه ها ی مختلف گون

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

42.

روش و دستگاهی برای بررسی ساختمان بلورین جامداتی که در حالت عادی گاز هستند‘ در دماهای پایین

3و4، شماره 0، زمستان 1359

43.

سمیت نیترات برای حیوانات

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

44.

سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

45.

شمه ای از زمین شناسی البرز

17(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، زمستان 1358

46.

شمه ای از زمین شناسی البرز /ایرندگان

17(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، زمستان 1358

47.

شنوایی رضایت بخش در منازل مسکونی

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

48.

"طرح صافی های فعال برای مطالعه شکل خطهای (1)" چهارقطبی هسته ای از:

3و4، شماره 0، زمستان 1359

49.

علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوی ( در حقوق اسلام)

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

50.

فرم پیشنهادی هیئات بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای جمع آوری نمونه های گندم

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

51.

فرم های مناسب برای سازه ها ی مقاوم در مقابل زلزله

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

52.

فعالیت رینین و کورتیزول پلاسما در مارماهی

3و4، شماره 0، تابستان 1359

53.

قاضی تحقیق و نقش او در دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

54.

کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

55.

کاربرد روش گاسپرکانی برای محاسبه قابهای قوس دار

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

56.

کشش واردات محصولات کشاورزی ایران

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

57.

کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران )

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

58.

کنجاله گلرنگ بعنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

59.

گزارش نهائی طرح کنترل دود وسائط نقلیه بنزینی تهران

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

60.

لیزرهای غیرروبی

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

61.

مایکروکامپیوتر – یک پدیده جدید

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

62.

محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

63.

محاسبه خرپا به عنوان تیرجانپر با نرمی برشی

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

64.

مراحل تشکیل گل در گیاه زعفران در طبیعت و در محیط های کشت مصنوعی

3و4، شماره 0، تابستان 1359

65.

مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری (1)

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

66.

مطالعه آواشناسی آماری زبان فارسی کاربرد آن در مطالعات اکوستیکی

3و4، شماره 0، تابستان 1359

67.

مطالعه بارندگی سالانه و رابطه آن با مدول در حوزه آبریز کرج

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

68.

مطالعه شیمی ساختمانهای انتیموان سه ارزشی در بعضی از انتیموناتهای مختلط فلزات قلیائی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

69.

مطالعه قدرت تشکیل اندامهای نوپدید در قطعات جداکشت ساقه پیه رومیا (Peperomia blanda H.B.& K)

3و4، شماره 0، زمستان 1359

70.

مطالعه نظری اثر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی هسته ای

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

71.

مطالعه و مقایسه قاب بالان آبزی مردابهای امیرکلایه و انزلی در شمال ایران

3و4، شماره 0، تابستان 1359

72.

مقایسه ارزش غذایی کودگوسفند با کود گاوهای شیری در جیره گوساله پرواری

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358

73.

مقایسه تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی و اسیدی ایران

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

74.

مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی

دوره 4، شماره 0، بهار 1359

75.

مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی

1و2و3، شماره 0، بهار 1359

76.

میکروگرافی ریل راه آهن-تهران-شاهرود

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

77.

نگاهی به برنامه های بهره برداری از منابع آب ایران در گذشته

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

78.

وصیت واجب در حقوق مصر

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.