1.

اثر فرآیند حرارتی ومدت انبارداری بر روی تغییرات TVNو پراکسید در کیلکای آنچوی نمک سود شده

دوره 4، شماره 0، تیر 1378
سهراب معینی؛ نرجس فروزان سبحانی پور

2.

اثر مواد آنتی اکسیدان و پلی فسفات سدیم روی زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
سهراب معینی؛ مرضیه رحمانی

3.

بررسی امکان تولید فیش برگر از کوسه‌ماهی خلیج‌فارس

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
سهراب معینی؛ علی فرزانفر

4.

بررسی کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهی کیلکا

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
سهراب معینی؛ مهران جواهری

5.

تاثیر پروتئین های محلول در آب بر طعم گوشت کلیکا

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
سهراب معینی

6.

تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
سهراب معینی؛ دل آرام نخبه زراع

7.

تولید خمیراز کیلکا چرخ شده و تعیین زمان ماندگاری آن در زیر صفر درجه سانتی گراد

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
سهراب معینی؛ رقیه سکوتی

8.

مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
فرشته سلاجقه؛ سهراب معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب