1.

اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-58
محمّدیوسف نیّری؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی

2.

الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20
علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی

3.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384
دکتر عبدالرضا سیف

4.

بررسی تحلیلی شریعت، طریقت و مقام محمدی در فیه‏مافیه

دوره 47، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-22
آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدعلی خزانه دارلو

5.

بررسی تطبیقی حکایتِ شهزاده و کمپیر کابلی در مثنوی با سرود مروارید

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-242
علیرضا جلالی

6.

بررسی تطبیقی مسئلۀ شر در مکتب حکیم سبزواری و مکتب عرفانی مولوی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 115-136
سیدشهاب الدین حسینی

7.

بررسی چگونگی بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-198
محسن نورپیشه قدیمی؛ زیبا قلاوندی

8.

تخلص پنهان

159-158، شماره 0، تابستان 1380
موسی پرنیان

9.

تعامل مولوی با مخاطب در فیه‌ما‌فیه و مکتوبات

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 57-74
مصطفی موسوی؛ سیاوش گودرزی

10.

جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-137
یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری

11.

چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 23-46
لیلا پژوهنده

12.

حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-87
محمدحسین جمشیدی

13.

دیدگاه عرفانی امام محمّد غزّالی و جلال‌الدّین مولوی در باب رؤیت خداوند

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 105-124
رامین محرمی

14.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

15.

روی‌آوری مؤمنانه به خداوند در پاسخ به مخاطرۀ وجودی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-66
حسین صابری ورزنه؛ قربان علمی

16.

فلسفه و شرایط گفتگو از چشم انداز مولوی با نگاهی تطبیقی به آراء باختین و بوبر

دوره 38، شماره 2، بهار 1384
لیلا پژوهنده

17.

کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول، گفتار) نزد مولوی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383
لیلا پژوهنده

18.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
مظاهر احمد توبی

19.

نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان مولانا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116
مریم مشرف المُلک

20.

نقد و بررسی کنایات هنجارگریخته در دیوان ابن فارض و کلیات شمس مولوی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-137
روح الله صیادی نژاد؛ منصوره طالبیان

21.

نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 73-90
محمّدحسین بیات

22.

نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 79-100
دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی

23.

نماد‌شناسی خورشید در مثنوی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-114
افسانه سعادتی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی

24.

هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین

دوره 14، شماره 52، تابستان 1388
اسفندیار اسفندی؛ شهروز خنجریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.