1.

استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 50، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 187-205
وحید خادم زاده

2.

استعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-34
وحید خادم زاده

3.

اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-36
غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی

4.

ایمان نجات‌بخش از دیدگاه ملاصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 151-172
شهاب الدین وحیدی مهرجردی

5.

امکان انتزاع مفاهیم کثیر از حیثیّت واحد در مسئلۀ توحید صفات از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 47، شماره 1، بهار 1393، صفحه 147-160
محمد حسین وفائیان؛ حسن ابراهیمی

6.

امکان‌سنجی تطبیق انسان‌شناسی صدرایی و انسان در فلسفه‌های اگزیستانس (با تأکید بر اندیشه‌های یاسپرس و سارتر)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 429-462
محمد مهدی گرجیان عربی؛ معصومه سادات سالک

7.

بازخوانی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارۀ تصدیق منطقی (با توجه به نظریۀ اصالت وجود)

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 38-21
محمد حسین زاده

8.

بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد ملاصدرا

دوره 49، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 175-190
فروغ السادات رحیم پور؛ ابراهیم راستیان

9.

بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشت‌ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-282
سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی حسن آبادی

10.

بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-67
سید محمد حسن طباطبایی

11.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

12.

بررسی تطبیقی نظریۀ ملاصدرا در باب فضایل معرفتی عقلی با نظریۀ زگزبسکی و پلانتینگا (با تأکید بر کارکرد قوۀ معرفتی کسب باورهای دینی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 483-514
اکرم عسکرزاده مزرعه؛ سید علی علم الهدی؛ جلال پی کانی

13.

بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

دوره 44، شماره 1، بهار 1390، صفحه 47-66
حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی

14.

بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 563-547
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

15.

بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-57
سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی

16.

بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 855-884
ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده

17.

برهان مفید یقین در فلسفة اولی

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381
قاسمعلی کوچنانی

18.

برون رفت علامه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 53-80
محمد احمدی‌زاده؛ محمد فرقانی

19.

تاثیر مساله اصالت وجود بر سایر مسائل فلسفی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
قاسمعلی کوچنانی

20.

تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-105
ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

21.

تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 102-83
مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر

22.

تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-82
عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر

23.

تبیین دیدگاه عبدالرزاق لاهیجی در باب اعتباری بودن تشخّص

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-77
مریم سالم

24.

تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-20
نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان

25.

تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و استکمال آنها از نظر ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-125
مصطفی صادقی؛ محمد باقر عباسی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.