1.

استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 187-205
وحید خادم زاده

2.

استعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-34
وحید خادم زاده

3.

اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36
غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی

4.

امکان انتزاع مفاهیم کثیر از حیثیّت واحد در مسئلۀ توحید صفات از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 147-160
محمد حسین وفائیان؛ حسن ابراهیمی

5.

امکان‌سنجی تطبیق انسان‌شناسی صدرایی و انسان در فلسفه‌های اگزیستانس (با تأکید بر اندیشه‌های یاسپرس و سارتر)

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 429-462
محمد مهدی گرجیان عربی؛ معصومه سادات سالک

6.

ایمان نجات‌بخش از دیدگاه ملاصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 151-172
شهاب الدین وحیدی مهرجردی

7.

بازخوانی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارۀ تصدیق منطقی (با توجه به نظریۀ اصالت وجود)

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 38-21
محمد حسین زاده

8.

بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد ملاصدرا

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 175-190
فروغ السادات رحیم پور؛ ابراهیم راستیان

9.

بررسی انتقادهای علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا دربارۀ «تعریف حدی شیء به‌وسیلۀ فصل»

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 73-90
محمد حسین زاده

10.

بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشت‌ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 259-282
سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی حسن آبادی

11.

بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعۀ موردیِ مسئلۀ «وحدتِ وجود»

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 167-190
علی اردشیر لاریجانی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ محمدحسین مطهری فریمانی

12.

بررسی تأثیر نظریۀ تشکیک وجود بر دیدگاه کل‌گرایی در اندیشۀ ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 167-183
مریم عباسی کشکولی؛ عبدالعلی شکر

13.

بررسی تحلیلی امکان تغییر در ذات الهی از منظر ملاصدرا و برومر

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-131
مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی

14.

بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-67
سید محمد حسن طباطبایی

15.

بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 167-180
رضا حسن نورانی؛ سهراب حقیقت؛ غلامحسین احمدی آهنگر

16.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

17.

بررسی تطبیقی نظریۀ ملاصدرا در باب فضایل معرفتی عقلی با نظریۀ زگزبسکی و پلانتینگا (با تأکید بر کارکرد قوۀ معرفتی کسب باورهای دینی)

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 483-514
اکرم عسکرزاده مزرعه؛ سید علی علم الهدی؛ جلال پی کانی

18.

بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-66
حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی

19.

بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 563-547
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

20.

بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 35-57
سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی

21.

بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 855-884
ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده

22.

بررسی و تحلیل لامسه و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و عصب‌شناسی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 388-373
زهره سلحشور سفیدسنگی؛ فاطمه زاهدی سالانقوچ

23.

برهان مفید یقین در فلسفة اولی

دوره 72، شماره 0، دی 1381
قاسمعلی کوچنانی

24.

برون رفت علامه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 53-80
محمد احمدی‌زاده؛ محمد فرقانی

25.

تأملی بر مختصات آرمان شهرِ اقتصادی (زیستِ مادی) بر مبنای علم اشتدادی در نظرگاه ملاصدرا

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 412-391
رضوانه قاطع؛ جعفر شانظری؛ مهدی گنجور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب