1.

تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

محمد جعفر آقایی؛ گالیناپندئین؛ ولادیمیر چرنف؛ رضا بزرگی پور

2.

بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae)

اسداله میر کریمی

3.

مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته

مختار حیدری؛ مجید راحمی

4.

ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی

فریدون افتخاری شاهرودی؛ محمدرضا بحرینی؛ دیل ون دولک؛ محسن دانش مسگران

5.

تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.)

حسین صادقی؛ محمد جعفر بحرانی

6.

اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر

تام اسکات؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه؛ محمد مرادی

7.

تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم

جواد خرائی؛ حکمت ربانی؛ فرداد گلبابایی

8.

پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی

حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی

9.

ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی

احمد قدرت نما؛ حسن مطلبی؛ عبدالرضا کامیاب؛ فریبرز رشیدی

10.

مطالعه اولیه اثر فرومون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus (co;: scolytidae(

مهدی ضیاء الدینی؛ بیژن حاتمی؛ حسین سیدالاسلامی

11.

زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت سوسک سر شاخه خوار پستهhylesinus vestitus rey(col:scolytidae)در اصفهان

مهدی ضیاءالدینی؛ حسین سید اسلامی؛ بیژن حاتمی

12.

تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه

سهراب معینی؛ دل آرام نخبه زراع

13.

بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی

فرید شریعتمداری؛ سید عبداله حسینی؛ عبدالرضا کامیاب

14.

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری

15.

تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت

مجید مجیدیان؛ حسین غدیری

16.

مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

علی نیکخواه؛ علی بابا پور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا اسدی مقدم

17.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول

اباذر رجبی؛ محمد مقدم؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ محمود مصباح؛ دبیح اله رنجی

18.

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی

سکینه شفاء الدین

19.

تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز

محمدرضا قنادها؛ پریچهره احمد یان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

20.

مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا

فرشته سلاجقه؛ سهراب معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب