1.

ارائه مدل اثر هویت ورزشی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 291-306
رسول نظری؛ الهام مشکل گشا

2.

ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند‌‌های ورزشی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 259-283
مهدی ابهری ساتلو؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی؛ رسول نظری

3.

ارائۀ مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 391-404
مریم شامیری؛ رسول نظری

4.

پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 103-89
سعید محمودی زاد آذری؛ محمد احسانی؛ رسول نظری؛ رسول نوروزی سید حسینی

5.

تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمانهای ورزشی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 477-465
رسول نظری؛ اعظم لطیفی

6.

تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-112
رسول نظری؛ محمد طباطبایی؛ جهانگیر کریمیان

7.

تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-135
رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ محمد احسانی

8.

تدوین و معرفی منظرهای راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 157-172
رسول نظری؛ محمد احسانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محسن سالاری

9.

رابطه مهارت های ارتباطی با سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان و ارائه مدل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-48
رسول نظری؛ فریبا رضایی حمید؛ هادی تیپ

10.

رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب کشتی‌گیران نخبۀ استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 589-599
پیمان گل محمدی؛ رسول نظری؛ یزدان سبحانی

11.

رابطۀ مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-46
رسول نظری؛ عاطفه بصراوری

12.

سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 172-151
رسول نظری؛ جواد شهولی

13.

سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 665-680
رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی

14.

طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 176-162
شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری

15.

مدل پیش‌بینی آگاهانۀ بحران در ورزش: فوتبال حرفه‌ای ایران

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 370-352
رسول نظری؛ مهران صیرفیان باب الدشتی؛ قاسم رحیمی

16.

مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 67-82
رسول نظری؛ محمد احسانی؛ فرید اشرف گنجوی؛ حمید قاسمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب