1.

بررسی شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی و نقش وی در تقریب سه مکتب اشراق، مشاء و عرفان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 97-124
مصطفی پیرمرادیان؛ مرضیه کیهانی؛ مرجان رضایی

2.

بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 563-547
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

3.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

4.

تحلیل گفتمان روایی در رسالۀ عقل سرخ سهروردی؛ بستری برای الگوسازی الهیات روایی در سنت اسلامی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-242
سید امیررضا مزاری

5.

تعریف با حد و مشکلات آن

دوره 1، شماره 2، بهار 1384
دکتر یحیی یثربی

6.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378
رضا محمد زاده

7.

درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-120
هما رنجبر؛ داود حسینی

8.

عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

دوره 44، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 95-110
سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی

9.

مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-146
نادیا مفتونی

10.

مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی براساس اندیشۀ سهروردی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 8-25
محمدرضا عزیزی

11.

نگارگری ایرانی تجلی گاه ملکوت خیال* ( با تأکید بر آرای شیخ شهاب الدین سهروردی در بارة عالم خیال(مثال))

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 19-27
پرویز اسکندرپور خرمی؛ فاطمه شفیعیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.