تعداد مقالات: 2365

1

abc123

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391

2

Accounting for secondary variable for the classification of mineral resources using co-kriging technique; a Case study of Sarcheshmeh porphyry copper deposit

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 67-80

3

A combined Wavelet- Artificial Neural Network model and its application to the prediction of groundwater level fluctuations

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 77-91

4

A comparative study on bacteriology and pathology in uteri of cattle and buffaloes in Ahwaz region, Iran

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 33-39

5

A comparative study on the colonization of Salmonella enteritidis hilA mutant and its parent strains in laying hens

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 227-233

6

A Compound Methodology for Business Process Reengineering by the Use of Simulation (Case Study:NIORDC)

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 141-160

7

Adsorption and Degradation of Anilofos in Different Soils and its Environmental Impact in Soils

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 451-456

8

Adsorption Isotherm Modeling of Phenol Onto Natural soils – Applicability of Various Isotherm Models

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 265-276

9

Adsorption Mechanisms of Cadmium onto Pillared Clays and Chalcogenides

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 231-236

10

Age Differences in Bioaccumulation of Heavy Metals in Populations of the Black-Striped Field Mouse, Apodemusagrarius(Rodentia, Mammalia)

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1045-1052

11

A Karyological Study of Some Murid Rodents (Rodentia: Muridae) of Iran

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 30-39

12

A Laboratory Study on Stress Dependency of Joint Transmissivity and its Modeling with Neural Networks, Fuzzy Method and Regression Analysis

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 57-66

13

Alignment of Production Strategy with BPR in ERP Implementation for Performance Measurement in Continuous Manufacturing Industries

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 93-110

14

All Quiet on the Western Front – the Loss of Radical Islamic Feminism at the Hands of Euro-Islam

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 43-59

15

A Methodology to Estimate Ores Work Index Values, Using Miduk Copper Mine Sample

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 133-140

16

A method to determine the ball filling, in Miduk copper concentrator SAG mill

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 15-19

17

Amplitude versus Offset (AVO) Technique for Light Hydrocarbon Exploration: A Case Study

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 81-86

18

Anaerobic Digestion of Nssc Pulping Effluent

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 761-768

19

Analyzing the Changes of Soil Erodibility Index (K) in the Soils of Arid Regions and the Effective Factors in Central Iran (Case Study: Yazd-Ardakan Plain)

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 65-75

20

An Analysis Of Energy Consumption In Transportation And Industrial Sectors- A Multiplicative LMDI Approach With Application To Iran

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 1-17

21

An assessment Model for Customer Relationship Management Process in Iranian Private-Commercial Banks

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 41-64

22

An Assessment of Factors Affecting Reactive Transport of Biodegradable BTEX in an Unconfined Aquifer System, Tehran Oil Refinery, Iran

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 193-208

23

An Efficient Removal of Arsenic from Industrial Effluents using Electro-coagulation as Clean Technology Option

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 711-718

24

An Empirical Analysis to Design Enhanced Customer Lifetime Value Based on Customer Loyalty:Evidences from Iranian Banking Sector

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 145-167

25

An Empirical Evaluation of The Environmental Responsibility in the Spanish Savings Banks

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1089-1096

26

An Evaluation of the Impact of Development Process on Female Employment in Iran

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 5-19

27

A New Heuristic Solution Method for Maximal Covering Location-Allocation Problem with M/M/1 Queueing System

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 67-75

28

A New Resistance Model for Interpretation of Gas Permeation Data of Composite and Asymmetric Membranes

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 73-86

29

A new way of occurrence and serodiagnosis for Infectious Bovine Rhinotrchitis in Iranian cattle herds

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 99-103

30

An Investigation of Social Factors Affecting on Personnel Job Satisfaction of Remedial Service Insurance Department

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 97-110

31

An Investigation on As, Cd, Mo and Cu Contents of Soils Surrounding the Meyduk Tailings Dam

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 173-184

32

An Investigation on Changes and Prediction of Urmia Lake water Surface Evaporation by Chaos Theory

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 815-824

33

An Investigation on the Role of Flocculation Processes in Geo-Chemical and Biological Cycle of Estuary (Case Study: Gorganrood River)

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 391-398

34

An Investigation on Vehicle’s Fuel consumption and Exhaust Emissions in Different Driving Conditions

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 61-70

35

Annotated Checklist of Rotifers of Tehran Province, Iran, with Notes on New Records

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 59-67

36

A novel chemical method for measuring ketone bodies in subclinical ketosis

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 7-11

37

ANP-based decision support system for selecting ERP systems in oil industry by using balanced scorecard

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 119-140

38

Anthropogenic Contributions to Heavy Metal Distributions in the Surface and Sub-surface Sediments of the Northern Coast of Sfax, Tunisia

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 613-626

39

Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five antibacterial agents commonly used in the Iranian poultry industry

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 1-5

40

Antiparasitic efficacy of worm wood (Artemisia absinthium) alcoholic extract on syphacia obvolata

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 47-50

41

A Partial Linearization Method for Multi-Objective Continuous Network Design Problem with Environmental Considerations

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 381-390

42

Application and Relevance of Biosensors in The Tanning Industry

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 969-984

43

Application of Decline Analysis in Fractured Reservoirs, Field Case Studies

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 53-62

44

Application of Gully and Rill Erosion Indicators for Estimating Soil Loss Using GIS Techniques

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 119-128

45

Application of Homotopy Perturbation Method to Nonlinear Equations Describing Cocurrent and Countercurrent Imbibition in Fractured Porous Media

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 13-29

46

Application of Indicator kriging to Evaluate the Probability of Exceeding Nitrate Contamination Thresholds

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 853-862

47

Application of Numerical Taxonomy Analysis in Sustainable Development Planning of Combating Desertification

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 147-159

48

Approximately Quasi Inner Generalized Dynamics on Modules

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 245-250

49

A Quadratically Convergent Interior-Point Algorithm for the P*(κ)-Matrix Horizontal Linear Complementarity Problem

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 237-244

50

A Research on Technogenic Desertification Indices (Case Study: Yazd)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 211-214

51

Assessing the Goals and Functions of Science and Technology Parks of Iran and the Amount of their Focus on Different Stages of Innovation Process

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 1-24

52

Assessing the Information Technology Alignment in Business based on Combined Indicators(A Survey of OPIC)

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 135-164

53

Assessment of ASTER Data for Soils Investigation Using Field Data and GIS in Damghan Playa

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 241-248

54

Assessment of Ecological integrity in a landscape context using the Miankale peninsula of Northern Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 443-450

55

Assessment of Feather Hydrolysate from Thermophilic Actinomycetes for Soil Amendment and Biological control Application

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 467-474

56

Assessment of Spatial Structure of Groundwater Quality Variables Based on the Geostatistical Simulation

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 215-224

57

Assessment of Water Quality Parameters in Mangrove Ecosystems Along Kerala Coast: A Statistical Approach

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 893-902

58

A Study of Factors Affecting Elderly Women’s Retirement and Participation in the Labor Market: a Case Study in Tehran

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 21-41

59

A Study on the Derivation of a Mean Velocity Formula from Chiu’s Velocity Formula and Bottom Shear Stress

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 537-546

60

A Study on the Effect of Perceived Security on the Trust of Female Customers in the Internet Banking: (A Survey of the SADERAT BANK in Semnan)

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 71-88

61

A Survey of the Implementation Aspects of Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management Systems in Iranian Companies

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 25-40

62

Asymptotic Behaviors of the Lorenz Curve for Left Truncated and Dependent Data

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 171-177

63

Attitude Toward the Geological Disposal of Radioactive Wastes in Japan: the Opinion of the Youth prior to the Tohoku Earthquake

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 399-408

64

Automated Methods for Estimating Baseflow from Streamflow Records in a Semi Arid Watershed

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 203-209

65

Bacterial and Archaeal Community Structures in Phenanthrene Amended Aquifer Sediment Microcosms Under Oxic and Anoxic Conditions

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1077-1088

66

Bioaccumulation of Heavy Metals in Fish Species Collected From Former Tin Mining Catchment

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 209-218

67

Bioaccumulation of Metals in Tissues of Solea Vulgaris from the outer Coast and Ria de Vigo, NE Atlantic (Spain)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 19-24

68

Biochemical Kinetics of Cross flow Membrane Bioreactor Processes in the Treatment of Refinery Wastewater

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 285-296

69

Biodegradation of MTBE by Bacteria Isolated from oil Hydrocarbons- Contaminated Environments

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 81-86

70

Biodiversity Conservation of Reptiles and Mammals in the Khorasan Provinces, Northeast of Iran

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 95-109

71

Bio-Remediation of Acid Mine Drainage in the Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine by Fungi: Batch and Fixed Bed Process

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 87-103

72

Bioremoval of Some Metals by Living Algae Spirogyra sp. and Spirullina sp. from aqueous solution

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 571-576

73

Biosorption of Pb(II) by Nonliving Lichen Biomass of Cladonia rangiformis Hoffm

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 417-424

74

Biostratigraphy and depositional history of Coniacian-Santonian succession in East of Ramhormoz area (Tange-Bulfaris section)

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 41-53

75

Biosurfactants Production During Diesel Biodegranation by Mixed Microbial Consortia Selected From Polluted Spolls

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 751-760

76

Bound Putrescine, a Distinctive Player under Salt Stress in the Natrophilic Sugar Beet in Contrast to Glycophyte Tobacco

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 105-114

77

Breeding Biology of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis in Southern Coasts of The Caspian Sea, Iran

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 733-738

78

B-Spline Solution of Boundary Value Problems of Fractional Order Based on Optimal Control Strategy

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 59-65

79

Business Models Selection for Active Enterprises in Mobile Internet Sector in Iran Using AHP

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 171-186

80

CEO Emotional Intelligence and Board of Directors Efficiency

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 115-144

81

Change Management in Business Processes

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 175-195

82

Changing Gender Stereotypes in Iran

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 61-75

83

Characterisation of Heavy Metals in Lichen Species Hypogymnia physodes and Evernia prunastri due to Biomonitoring of Air Pollution in the Vicinity of Copper Mine

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 779-792

84

Chemical rumenitis and Septicemic Colibacillosis causes death in a Shoka deer calf (Capreolus capreolus capreolus)

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 197-201

85

Choose of Heavy Metals Pollution Biomonitors: A Critic of the Method that uses Sediments total Metals Concentration as the Benchmark

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 313-322

86

Chromosomal Abnormalities in Regions 8q22 and 13q32 Associated with Different Disorders in an Iranian Family

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 213-217

87

Coal Recycling from Tailings using Flotation with 2-Level Experimental Design Techniques

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 1-13

88

Collapse structures in Dowgonbadan region, Zagros fold- thrust belt

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 91-99

89

Combined use of palynology and organic geochemistry in petroleum potential evaluation and paleoenvironmental interpretation of the Kazhdumi Formation (Aptian-Cenomanian) in the southwestern Zagros Basin, Iran

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 27-40

90

Communication Role in Coordinating Multiple Distribution Channels in the Electronics Industry

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 1-24

91

Comparative Study on Startup Performance of UAHR and UASB Reactors in Anaerobic Treatment of Distillery Spentwash

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 235-244

92

Comparative study on the beneficial effects of different dark-length schedules on the incidence of ascites and metabolic parameters in fast growing broiler chickens

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 113-121

93

Comparison the Amount of Existing Mineral Elements in Plant Aerial Parts, Litter and Soil of Three Range Species in Taleghan Region

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 91-97

94

Contribution of Soil, Sulfate, and Biomass Burning Sources to the Elemental Composition of PM10 from Mexico City

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 597-612

95

Control of red deer (Cervus elaphus) stag domination in rut season by estrus synchronization

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 155-158

96

Correlation between age of sheep and structural changes of sheep hydatid cyst

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 171-175

97

Country-specific Determinants of Intra Industry Trade Types of Agricultural Sector in Selected Developing Countries

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 85-99

98

Coupling Geomechanics and Transport in Naturally Fractured Reservoirs

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 105-131

99

cover

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 1-1

100

cover

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012

101

Critical Analysis of Women’s Representation in TV Advertisements from a Cultural Studies Perspective

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 107-122

102

Cut-off Grade Optimization for Maximizing the Output Rate

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 157-162

103

Cyanobacterium Microcystis aeruginosa Bloom in Aras Dam Reservoir

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 309-312

104

Desertification Hazard Zonation by Means of ICD Method in Kouhdasht Watershed

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 233-240

105

Designing a Decision Support System (DSS) for Supplier Selection in Multiple Discount Environment

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 89-112

106

Designing a Fuzzy Inference System for Selecting e-Banking Services (Case Study: Sepah Bank)

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 41-64

107

Designing a Mathematical Model for Allocating Budget to University Research and Educational Goals:A Case Study in Shahed University

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 88-113

108

Design of Continuous Gauge Near-Bit Stabilizer, Using Optimized Hydraulics and Gauge Geometry in Mishan andAghajari Formation

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 31-39

109

Design of Highly Uniform Platinum and Palladium Nanoparticle Decoration on TiO2 Nanotube Arrays: An Efficient Anode to the Electro-Oxidation of Alcohols

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 23-27

110

Detecting Forest Fragmentation with Morphological Image Processing in Golestan National Park in northeast of Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 531-536

111

Determinants of Households’ Space Heating type and Expenditures in Italy

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1025-1038

112

Determination of Coal Seams Depth of Erosion with Respect to the Remnants of a Key Bed in Kerman Coal Field, Iran

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 337-346

113

Determining Area Affected by Dust Storms in Different Wind Speeds, Using Satellite Images

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 193-202

114

Determining Suitable Fingerprinting Properties for Discrimination of Sediment Sources (Case study: Amrovan and Atary Catchments)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 255-264

115

Developing an Interpretive Structural Modeling(ISM) in order to Achieve Agility via Information Technology in Manufacturing Organization

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 115-134

116

Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer)

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 241-247

117

Development and ELISA-based detection of anti-M2e IgY antibodies using an encoding plasmid for M2e-Hsp70 C-terminal gene

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 67-71

118

Differences in Intestinal Absorptive Capacity of Chickens for D-Xylose

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 273-278

119

Direct Treatment of Settled Sewage by DHS Reactors with Different Sizes of Sponge Support Media

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 25-32

120

Dissolved Organic Nitrogen (DON) in Full Scale Two-stage O3-BAC with Nitrate as Sole Inorganic Nitrogen Source

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 985-994

121

Distribution and Fractions of Phosphorus and Nitrogen in Surface Sediments from Dianchi Lake, China

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 195-208

122

Distribution and type of organic matter in Cretaceous to Tertiary source rocks in Soroosh and Nowrooz fields, Persian Gulf

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 13-25

123

Do Demographic Variables Moderate the Relationship Between Job Burnout and its Consequences?

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 47-62

124

Dynamics of Ecosystem Service Value Caused by Land use Changes in Manas River of Xinjiang, China

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 499-508

125

Ecotoxicology of Nano-TiO2 – An Evaluation of its Toxicity to Organisms of Aquatic Ecosystems

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 33-50

126

Effective Factors in Adoption of Electronic Banking by Customers (Saman Bank)

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 155-174

127

Effect of Aeration Rate on Biosurfactin Production in a Miniaturized Bioreactor

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 627-634

128

Effect of European Black Alder Monocultures on The Characteristics of Reclaimed Mine Soil

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 703-710

129

Effect of Hydraulic Fracture on the Fractured Reservoir Based on the Connection with Natural Fractures

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 123-133

130

Effect of Livestock Grazing on Growth Characteristics of Atriplex Canescens

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 290-303

131

Effect of modified starch on some physico-chemical and sensory properties of low fat Hamburger

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 89-94

132

Effect of pH on the Degradation of Aqueous Organophosphate (methylparathion) in Wastewater by Ozonation

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 557-564

133

Effect of Population Density, Division and Distance on Regional Economic Growth

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 101-121

134

Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 305-307

135

Effect of testosterone on spermatogonial cell colony formation during In vitro co-culture

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 159-164

136

Effect of Water Stress on Seed Germination of Agropyron Elongatum, Agropyron Desertourm & Secale Montanum

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 249-253

137

Effects of bioencapsulated Daphnia magna with Saccharomyces cerevisiae on the growth and feeding performance of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 13-18

138

Effects of Environmental Design Inspired by nature on Psychological and Physiological Responses of Clients in Medical Spaces

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 689-694

139

Effects of Financial Liberalization on Macroeconomic Volatilities: Applications to Economic Growth, Exchange Rate and Exchange Rate Pass-Through

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 71-84

140

Effects of long-term calcium deficiency on the electro-and echocardiography in laying hens

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 105-112

141

Effects of Multi-Walled Carbon Nanotubes on The Mechanical Properties of Glass/Polyester Composites

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 19-22

142

Effects of propolis, a honeybee product, on growth performance and immune responses of Barbus barbulus

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 249-257

143

Electric-Field-Induced Triplet to Singlet Transition in Size-2 Trigonal Zigzag Graphene Nanoflake

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 263-267

144

Electricity Generation from Leachate Treatment Plant

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 493-498

145

Electrofacies clustering and a hybrid intelligent based method for porosity and permeability prediction in the South Pars Gas Field, Persian Gulf

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 11-23

146

Environmental Fate of Terbuthylazine in Soils Amended with Fresh and Aged Final Residue of the Olive-Oil Extraction Process

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 933-944

147

Environmental Performance and Firm Value: Evidence from Dow Jones Sustainability Index Europe

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1007-1014

148

Environment and Strategic Behaviour: The Case of Hotelsin and Alusia (SPAIN)

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1067-1076

149

Enzymatic Pre-Hydrolysis of high fat Content Dairy Wastewater as a Pretreatment for Anaerobic Digestion

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 475-480

150

Estimating Total Economic Value of Coral Reefs of Kish Island (Persian Gulf)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 51-60

151

Evaluating Responses to Land Degradation Mitigation Measures in Southern Italy

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 367-380

152

Evaluating the Developed Countries Policy Making Toward Environmental Cases

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 71-80

153

Evaluating the Effects of Fertilizers on Bioavailable Metallic Pollution of soils, Case study of Sistan farms, Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 565-570

154

Evaluating the Efficiency of Plantago Ovata and Starch in Water turbidity removal

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 259-264

155

Evaluation of Anthropogenic Impacts on Soiland Regolith Materials Based on BCR Sequential Extraction Analysis

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 185-194

156

Evaluation of Effective Factors on e-Loyalty in Organizations Providing Electronic Services using Fuzzy AHP Method

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 135-156

157

Evaluation of LISS-III Sensor Data of IRS-P6 Satellite for Detection Saline Soils (Case Study: Najmabad Region)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 277-289

158

Evaluation of Organic Matter Stability in Wood Compost by Chemical and Thermogravimetric Analysis

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 425-434

159

Evaluation of Process Performance and Sludge Properties of an up-flow staged Sludge Blanket (USSB) reactor for Treatment of Molasses Wastewater

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1015-1024

160

Evaluation of the Effects of Vegetation Characteristics on Desertification (Case Study: Northern Hableh Roud, Iran)

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 9-13

161

Examining a Hybrid plug-flow Pilot reactor for Anaerobic Digestion of Farm-Based Biodegradable Solids

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 335-344

162

Experimental and Theoretical Investigation of Moisture Dynamics in Intermittent Drying of Rough Rice

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 87-96

163

Explaining the Influential Factors on the Success of Information Systems: Organizational Factors and Organizational Learning (Case Study: Industries and Mines Organization)

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 89-114

164

Explanation of Relationships between Biographical Characteristics and Entrepreneurship Spirit of Students

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 63-78

165

Fabrication of Al/Graphite/Al2O3 Surface Hybrid Nano Composite by Friction Stir Processing and Investigating The Wear and Microstructural Properties of The Composite

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 47-52

166

Factors Affecting E-Satisfaction An Experience from Germany

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 165-186

167

Feeding effect of cholesterol in the diet on sex hormones concentrations and the gonads' growth of yearling common carp (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 23-28

168

Female Suicide and Labor Markets: A Disaggregated Panel Analysis of the Link between Labor Market Conditions and Female Suicides in the United States (1979- 2004)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 89-136

169

Feminism and Abortion in the United States’ Party Politics

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 86-105

170

Financial Repression and Agricultural Growth: The Case of Islamic Republic of Iran (1962-2007)

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 147-159

171

Flexural Toppling Failure in Rock Slopes: From Theory to Applications

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 21-32

172

Flood Flow Frequency Model Selection Using L-moment Method in Arid and Semi Arid Regions of Iran

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 41-48

173

Flood Hydrograph Analysis Through Employing Physical Attributes Using Two and Multiple Variables Regression Factor and Cluster Analysis

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 169-181

174

Forecasting Extreme PM10 Concentrations Using Artificial Neural Networks

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 277-284

175

Fundamental techniques for reducing risk associated with instabilities in mining slopes

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 43-55

176

Generalized Baer-Invariant of a Pair of Groups and Marginal Extension

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 251-256

177

Geochemical Aspects of Na-Metasomatism in Sargaz Granitic Intrusion (South of Kerman Province, Iran)

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 45-58

178

Geological and Geochemical Features of Alborz Basin Coal Deposits, Iran

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 163-169

179

GIS Based Multicrteria Analysis in Integration of SEA Process Into Planning, Case Study: South West Region, Republic of Ireland

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1053-1066

180

Glyphosate Tolerance in Transgenic Canola by a Modified Glyphosate Oxidoreductase (gox) Gene

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 50-58

181

Government Facilitator Roles and Ecopreneurship in Environmental NGOs

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 635-644

182

Grain Size and Shape of Sand Grains in Ergs of Iran

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 57-64

183

Gravity Model: An Application to Trade between Iran and Regional Blocs

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 1-12

184

Green Spaces Trends in the City of Port Elizabeth from 1990 to 2000 using Remote Sensing

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 653-662

185

Heavy Metals and PAH Assessment Based on Mussel Caging in the North Coast of Tunisia (Mediterranean Sea)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 109-118

186

Heavy Metals Levels in Forage Grasses, Leachate and Lactating Cows Reared around Lead Slag Dumpsites in Nigeria

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 695-702

187

Hepatic Lipidosis in a Common Mynah (Acridotheres tristis) Associated with Pododermatitis and Consumption of Broiler Pelleted Feed

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 279-283

188

Higher Education of Women in Iran: Progress or Problem?

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 43-60

189

Horizontal Alignment of Operations Strategies using Data Mining Approach

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 65-88

190

Hydrocarbon Degrading Microflora in a Tropical fuel-Contaminated Aquifer: Assessing the Feasibility of PAH Bioremediation

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 345-352

191

Hydrogeological Issues Concerning the Thar Lignite Prospect

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 141-156

192

Hydrothermal evolution of the Sar-Kuh porphyry copper deposit, Kerman, Iran: A fluid inclusion and sulfur isotope investigation

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 93-107

193

Identification and Characterization of LHCB1 Co-Suppressed Line in Arabidopsis

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 40-49

194

Identification and Evaluation of Strategic Decisions in Gas Industry Using DEMATEL Method

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 49-65

195

Identification and Prioritization of Factors Influencing Agricultural Water Price Index from Farmers’ Viewpoint in Charkhab Village, Yazd Province

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 161-167

196

Identification of Gyrodactylus gurleyi in Carassius auratus using morphometric and molecular characterization

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 41-46

197

Identification Of Key Sectors For Iran, South Korea And Turkey Economies: A Network Theory Approach

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 41-63

198

Identifying and Classifying Mobile Business Models Based on Meta-Synthesis Approach

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 181-203

199

Identifying and surveying on Enterprise Architecture Issues and challenges in Iranian selected enterprises: Mixed method

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 1-24

200

Identifying e-Teachers’ Patterns of Attitude in the Instructor’s Role at the University of Tehran: (A Research Based on Q-Methodology)

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 23-40

201

Identifying Factors Influencing the Selection of Enterprise Resource Planning Systems from Expert Views

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 1-22

202

Immobilization of Cu(II)-Histidine Complex on Al-MCM-41 as Catalyst for Epoxidation of Alkenes

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 29-36

203

Immunohistochemical evaluation of lymphocyte types infiltrate into the canine seminomas

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 29-32

204

Impact of Interior Physical Environment on Academicians’ Productivity in Pakistan Higher Education Institutes Perspectives

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 25-46

205

Impact of Treatment Temperature Decline on Stability of Advanced Alkaline Biosolids

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 925-932

206

Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 45-70

207

Induced Acidic chitinase Expression and Scab-Resistant in Wheat Under Field Condition

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 205-211

208

Induction of Phenolic Compounds is Affected by Boron Supply in Marshmallow (Althaea officinalis L. ) Cells

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 68-75

209

Influence of Phytase on Tibia Bone Characteristics of Broiler Quail Fed on Corn-Soybean Meal Diets

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 149-154

210

In situ Measurement of Bioavailable Metal Concentrations at the Downstream on the Morava River using Transplanted Aquatic mosses and DGT Technique

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 87-94

211

Interaction Between Cadmium and Lead and the Effects of These on the Concentration of Zinc and Manganese in Sunflower

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 793-800

212

Intrahepatic cholangiocarcinoma and encephalomalacia in a budgerigar (Melopsittacus undulatus)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 51-55

213

Introducing a Model of Human-Social Infrastructure Enabling Knowledge Management Practices

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 160-181

214

Introducing the Model of Factors Influencing Knowledge Sharing Departments OF Islamic Azad University (Survey in the North Branch of Tehran and Science and Researches Campus)

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 93-118

215

Investigation of Crack Resistance in Single Walled Carbon Nanotube Reinforced Polymer Composites Based on FEM

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 13-18

216

Investigation of Fresh Water Harvesting from Playa’s Wetlands

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 111-117

217

Investigation of Pedological Criterion on Rangeland Desertification (Case Study: South of Rude-Shoor Watershed)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 291-298

218

Investigation of Pressure Pulse Distribution in Porous Media

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 41-52

219

In-vitro study of inhibitory effect of garlic extract on Aeromonas sobria

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 213-217

220

Isolation and study on the technological and probiotic characterization of Lactobacilli in traditional white Lighvan cheese

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 265-272

221

Isolation of Erysipelothrix rhusiopathiae from aborted lambs in Iran: A case report

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 129-132

222

Isolation, Purification and Characterization of a Thermophilic Alkaline Protease from Bacillus subtilis BP-36

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 7-13

223

Isotropic Lagrangian Submanifolds in Complex Space Forms

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 257-262

224

Kinetic Modeling of Heavy Metals Adsorption on fixed bed Column

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 945-952

225

Knowledge Analytical Approach on Promoting Environmental Management

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 353-360

226

Land Cover Classification Using IRS-1D Data and a Decision Tree Classifier

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 137-146

227

Land Suitability Evaluation for Alfalfa and Barley Based on FAO and Fuzzy Multi-Criteria Approaches in Iranian Arid Region

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 77-89

228

Late Maastrichtian benthic foraminiferal response to palaeoenvironmental changes: a case study from the AbTalkh Formation, west of Kopeh-Dagh Basin, Iran

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 25-42

229

Lead and Cadmium Bioremoval by Halomonas sp., an Exopolysaccharide-Producing Halophilic Bacterium

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 1-11

230

Lessons From Multi-decadal Oceanographic Monitoring at an Estuarine Ecosystem in Argentina

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 219-234

231

Life Cycle Assessment of Advanced Zero Emission Combined Cycle Power Plants

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 801-814

232

Life Cycle Assessment of Aquaculture Feed and Application to the Turbot Sector

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 837-848

233

Liquid-Liquid Extraction Study of Sodium and Potassium Ions by a Series of Non Cyclic Ionophores Composed of Furan Units

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 123-128

234

Long Memory in Stock Returns: A Study of Emerging Markets

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 67-88

235

Long term Evaluation of the Effect of Salinity on Organic Removal and Ammonium Oxidation in a down-flow Hanging Sponge Reactor

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 361-366

236

Machine Learning for Predictive Management: Short and Long term Prediction of Phytoplankton Biomass using Genetic Algorithm Based Recurrent Neural Networks

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 95-108

237

Magnetic and Structural Investigations of Nanocrystalline Cobalt-Ferrite

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 35-40

238

Measurement of Archie Parameters of Some Carbonate Cores at Full Reservoir Conditions (Short Communication)

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 63-72

239

Measurements for indoor air quality assessment at the Capodimonte Museum in Naples (Italy)

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 509-518

240

Measuring the Status of Young Women’s Social Capital in Tehran and the Effect of Individual and Psychological Factors

دوره 1، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 77-98

241

Mesozoic basin inversion in Central Alborz, evidence from the evolution of Taleqan-Gajereh-Lar paleograben

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 43-63

242

Metamorphism of Late Neoproterozoic-Early Cambrian Schists in Southwest of Zanjan from the Soltanieh Belt in Northwest of Iran

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 147-161

243

Mild Temperature Oxidation of Phenol over Rare Earth Exchanged Aluminum Pillared Montmorillonites

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 669-676

244

Minimax Estimator of a Lower Bounded Parameter of a Discrete Distribution under a Squared Log Error Loss Function

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 77-84

245

Mixed cutaneous round cells tumor in a cock (Gallus domesticus): A case report

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 123-128

246

Modeling and Elimination of Atenolol on Granular Activated Carbon in Fixed Bed Column

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 961-968

247

Modeling and Optimization of Fixed-Bed Fischer-Tropsch Synthesis Using Genetic Algorithm

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 1-11

248

Modeling of Factors Affecting Information Sharing in Supply Chain of IKKCo (Iran Khodro Khorasan Company) Using the Integrated Cognitive Mapping Method and Bayesian Networks

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 65-92

249

Modeling Plausible Impacts of land use change on wildlife habitats, Application and validation: Lisar protected area, Iran

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 883-892

250

Modeling the Role of Elements on Positive Word-of-Mouth in the e-Banking

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 157-170

251

Molecular and Morphological Characterization of Oil Polluted Microalgae

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 481-492

252

Molecular Farming, an Effective System for the Production of Immunogenic Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Glycoprotein

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 12-29

253

Molecular Surveillance of Avian Influenza in Bird Parks of Tehran, Iran

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 165-169

254

Molecular typing of avian Escherichia coli isolates by enterobacterial repetitive intergenic consensus sequences-polymerase chain reaction (ERIC-PCR)

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 143-148

255

Molecular typing of group A bovine rotavirus of calves in the provinces of Tehran, Alborz and Qazvin

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 219-226

256

Neural Responses to the Human Color Preference for Assessment of eco-friendliness: A functional Magnetic Resonance Imaging Study

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 953-960

257

New Randomized Response Procedures

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 347-357

258

Nitrate and Chloride Concentrations in Groundwater beneath a Portion of the Trinity Group Outcrop Zone, Texas

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 663-668

259

Nuclear-Charge Screening in Positronium Formation from Helium Atoms

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 357-365

260

Occurrence of morphologic variability in tick Hyalomma anatolicum anatolicum (Acari: Ixodidae)

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 177-186

261

On Special Generalized Douglas-Weyl Metrics

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 179-184

262

Optimal Planning for Water Resources Allocation (Case study: Hableh Roud Basin, Iran)

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 1-8

263

Optimization of Garden radish (Raphanus Sativus L.) Peroxidase Enzyme for Removal of 2,4-dichlorophenol from 2,4- Dichlorophenoxyacetic Acid Wastewater

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 519-530

264

Optimization of ICDs' Port Sizes in Smart Wells Using Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm through Neural Network Modeling

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 97-109

265

Ore mineralogy and fluid inclusions constraints on genesis of the Muteh gold deposit (western Iran)

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 67-90

266

Organizational Citizenship Behaviors and Their Relationship to Social Capital in Public Organizations of Qom Province

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 79-96

267

Organizational learning As the Requirement of forming Enviropreneurship in Environmental Non-governmental Organizations (NGOs) in Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 409-416

268

Orientalist Feminism; Representation of Muslim Women in Two American Novels: Terrorist and Falling Man

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 5-20

269

Pectinase Activity of some Micromycetes Isolated from Agricultural Soils

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 305-311

270

Perception of Visitors’ Environmental Impacts of Ecotourism: A case study in the Valley of Butterflies protected area, Rhodes Island, Greece

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 245-258

271

Personal Attitudes in Environmental Protection

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 1039-1044

272

Phenotypic and genotypic studies of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) resistance among Salmonella isolates from poultry sources in Iran

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 235-240

273

Phytoplankton and Physicochemical Analysis on the Water System of the Temperate Estuary in South America:Bahía Blanca Estuary, Argentina

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 547-556

274

Phytoplankton and Zooplankton Modeling of Pishin Reservoir by Means of an Advection-Diffusion Drought Model

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 163-172

275

Pillar Design in the Hard Rock Mines of South Africa

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 163-191

276

Poverty among Hispanic Women in the United States of America between 2005 and 2010

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 61-88

277

Power Plant Design Using Gas Produced By Waste Leachate Treatment Plant

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 875-882

278

Power Structure in Labour Families; The Case Study: Lar City, Iran

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 21-41

279

Pre-concentration and Determination of Platinum (IV) in Water Samples Using Chelating Resin by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES)

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 739-750

280

Prediction of Climate Change Induced Temperature Rise in Regional Scale Using Neural Network

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 677-688

281

Presenting a Framework for Evaluating and Prioritizing Risk of Information Technology Outsourcing: Perspective of Experts in Information Systems Design

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 111-134

282

Prevalence and economic significance of goat pox virus disease in semi-arid provinces of Iran

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 187-190

283

Prevalence and pathological findings of cholelithiasis in goats

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 73-77

284

Prevalence of Salmonella spp. in the quail egg interior contents: A provincial study

دوره 6، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 191-196

285

Prioritizing Factors Affecting Internet Companies' Brand Equity (Allame Tabatabayi University's Students' Viewpoints)

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 187-212

286

Probabilistic design: The future of rock engineering

دوره 46، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 33-42

287

Processing and Characterization of Nanocrystalline Mica Glass-Ceramics

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 53-56

288

Proposing a Model to Investigate the Effect of Information Technology on Quality Performance of Manufacturing Companies: The Survey of Iran Khodro and SAIPA Companies

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 25-44

289

PSO-MODSIMP: مدل بهینه‌سازی- شبیه‌سازی در طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های چندمخزنه برقابی

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 753-762

290

Purification and Kinetic Properties of Guaiacol Peroxidase in Turnip (Brassica napus var. okapi) Root During Different Growth Stages

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 76-86

291

Quality Management Structure Supported by Information Technology (A Survey in Central Insurance of Iran)

دوره 4، شماره 12، زمستان 2012، صفحه 113-134

292

Recycling Of Chromite Waste for Concrete: Full Factorial Design Approach

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 145-150

293

Relationship Between Greenways and Ecological Network: A Case Study in Italy

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 903-916

294

Relationship between Soil Characteristics and Vegetation Types in Damghan

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 129-135

295

Relaxation and Thermal Conductivity of Hot and Thermal Quasiparticles and Fermi Liquid Interactions in d-wave Superconductors

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 269-281

296

Removal of Glycolic Acid From Aqueous Solution using Bagasse Flyash

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 297-308

297

Removal of Hexavalent Chromium from Aqueous Media using Mediterranean Posidonia oceanica biomass : Adsorption Studies and salt Competition Investigation

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 719-732

298

Research Effort, Functional Integration, and Environmental Action-Based Competitive Advantage: An Empirical Study

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 585-596

299

Return and Assessment Perception of Assesses under VAT

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 31-47

300

Rock Magnetic Investigations of Surface and sub-surface soil Samples from five Lake Catchments in Tropical Southern India

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 1-18

301

Rubber and Methane Recovery from Deproteinized Natural Rubber Wastewater by Coagulation Pre-treatment and Anaerobic Treatment

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 577-584

302

Sample Preparation for Secretome Analysis in A*-Type Strains of Xanthomonas citri subsp. citri, the Causal Agent of Asiatic Citrus Canker Disease

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 87-94

303

Seasonal effects on the prevalence of bluetongue in small ruminants in west Azarbaijan, Iran

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 19-22

304

Segregation Behaviour of Particles in Gas Solid Fluidized Beds at Elevated Pressure

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 111-121

305

Selecting the Most Economic Project under Uncertainty Using Bootstrap Technique and Fuzzy Simulation

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 9-24

306

Significance of ichnofossils in high resolution sequence stratigraphy: Upper Maastrichtian, Kopeh- Dagh Basin, NE Iran

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 1-12

307

Sn(IV) Compounds Interaction with Metal-Schiff Base Complexes

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 225-230

308

Statistical and Geostatistical Appraisal of Spatial Variability of Aggregate Stability and Aggregate-Associated Organic Carbon Content on a Catchment Scale in a Semi-arid Region, Central Iran

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 27-39

309

Structural Equation Model for Environmentally Conscious Purchasing Behavior

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 323-334

310

Studying Executive Barriers on Rationalizing the Size of Iranian Government

دوره 5، شماره 1، بهار 2012، صفحه 111-133

311

Study of Antimetastatic Effect of Genistein Through Inhibition of Expression of Matrix Metalloproteinase in A-549 Cell Line

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 115-122

312

Study of Dust Storm Synoptical Patterns in Southwest of Iran

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 49-55

313

Study of the Effect of Management Criterion on Desertification Control (Case Study: Kashan)

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 105-109

314

Study of the Effects of Customers’ Perceptions of Security and Trust on their Use of the Agriculture Bank of Iran’s e-Payment System

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 135-154

315

Study on High-strength Anaerobic Landfill Leachate Treatability By Membrane Bioreactor Coupled with Reverse Osmosis

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 129-138

316

Study on The Effect of Demulsifers on Crude oil and Petroleum Products

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 435-442

317

Survival of alginate-prebiotic microencapsulated Lactobacillus acidophilus in mayonnaise sauce

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 259-264

318

Synthesis and Biological Significance of Some 2-Azetidinone Derivatives

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 139-146

319

Synthesis and Characterization of SiO2-Carbon Nanotube Hybrides Using a Sol-Gel Method

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 29-34

320

Synthesis and Characterization of V2O5/SiO2 Nanoparticles as Efficient Catalyst for Aromatization 1,4 Dihydropyridines

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 313-318

321

Synthesis and in vitro Evaluation of the Antimycobacterial Activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamides

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 129-138

322

Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of a New Chromium Catalyst Supported on Nanoporous MCM-41 for Oxidation of Olefins and Alkyl Aromatics

دوره 23، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 219-223

323

Synthesis, Spectroscopy and Magnetic Characterization of Five Dinuclear Copper(II) Complexes with 2, 3 or 4-Pyridinemethanol as the Ligand

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 37-43

324

The Applicability of an Advanced Oxidation Process for Textile Finishing Waste Streams & Fate of Persistent Organic Pollutants

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 863-874

325

The Effect of Electrically Charged Clouds on the Stable Nitrogen Isotope Ratio and the Anion Concentrations in Cloud-based Aerosols

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 457-466

326

The Effect of Electronic Services Quality on Trust-Building in Online Customers of Tehran’s Brokerage Firms

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 92-69

327

The Effect of Electronic Services Quality on Trust-Building in Online Customers of Tehran’s Brokerage Firms

دوره 4، شماره 11، پاییز 2012، صفحه 47-68

328

The Effect of Latitude on Carbon, Nitrogen and Oxygen Stable Isotope Ratios in Foliage and in Nitric- oxide ions of Aerosols

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 825-836

329

The Effect of Priming and Salinity on Physiological and Chemical Characteristics of Wheat (Triticum aestivum L.)

دوره 17، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 183-192

330

The Effect of Process Parameters on the Synthesis of Ti and TiO2 Nanoparticles Producted by Electromagnetic Levitational Gas Condensation

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 41-45

331

The Effect Of Trade Openness On Environmental Quality: Evidence From Iran's Trade Relations With The Selected Countries Of The Different Blocks

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 19-40

332

The Effect of Type and Concentration of Surfactant and Ligand on Uranium (VI) Cloud-Point Extraction (CPE) from Aqueous Solutions (Short Communication)

دوره 46، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 135-142

333

The Evaluation of Sea Surface Topography Models based on the Combination of the Satellite altimetry and the Global Geoid Models in the Persian Gulf

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 645-652

334

The Factors Affecting E-business Diffusion in Iranian Organizations

دوره 4، شماره 10، تابستان 2012، صفحه 25-40

335

The Fundamental Impediments of Economic Growth in Iran: An H-R-V Model

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 33-69

336

The Impact Of ICT On Trade In Persian Gulf Countries

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 63-73

337

The Impact of ICT Shocks on Business Cycle Some Evidence from Iran

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 123-145

338

The Impact Of Institutional Quality On Relation Between Resource Abundance And Economic Growth

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 95-110

339

The Impact Of Modern Technology On Demand For Money In Iran

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 133-148

340

The Impact of Oil Price Rise on Industrial Production

دوره 16، شماره 31، تابستان 2012، صفحه 13-31

341

The Impacts of Different Kinds of Dust Storms in Hot and Dry Climate, A Case Study in Sistan Region

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 15-25

342

The Influence of Land Based Activities on the Phytoplankton Communities of Shimoni-Vanga system, Kenya

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 151-162

343

The Origin of Co-Magmatic Andesite Enclaves in the Rabor Miocene Pyroxene Andesites, SE Kerman, Iran: Insights from Textural and Mineralogical Composition

دوره 23، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 319-335

344

The Rational View of Product Innovation: A Critical Investigation

دوره 5، شماره 2، پاییز 2012، صفحه 9-29

345

Thermal modeling and organic geochemical appraisal of petroleum source rocks within the Aghajari Oilfield, SW Iran

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 1-10

346

The Role Of Infrastructure In Promoting Economic Growth In Iran

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 111-132

347

The Soluble Carrier 30 A8 (SLC30A8) Gene Polymorphism and Risk of Diabetes Mellitus Type 2 in Eastern Azerbijan Population of Iran

دوره 23، شماره 1، بهار 2012، صفحه 15-20

348

Total Dust and Asbestos Concentrations during Asbestos-Containing Materials Abatement in Korea

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 849-852

349

Toxic Effects of Acute Exposure of Diazinon in turbot (Psetta maxima) Early Life Stage (ELS)

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 139-144

350

Toxic Effects of Zinc Cyanide on Some Protein Metabolites in Fresh water fish, Cirrhinus mrigala (Hamilton)

دوره 6، شماره 3، تابستان 2012، صفحه 769-778

351

Transcriptional effects of metal ions on the bovine oxytocin and the thymidine kinase-ERE promoter through the estrogen receptor a in MDA-MB 231 breast cancer cell line

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 79-87

352

Treatment of Landfill Leachate by Fenton Process with Nano sized Zero Valent Iron particles

دوره 6، شماره 1، بهار 2012، صفحه 119-128

353

Treatment of Water Containg Chromium (VI) Using Rice Husk Carbon As a Newlow Cost Adsorbent

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 917-924

354

Ultra-Fine Grained Dual-Phase Steels

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 1-6

355

Ultrasonic–Assisted Co–Precipitation Method of Preparation of Nanocomposites in The Al2O3–TiO2–ZrO2 System: Characterization and Microsturcture

دوره 45، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 7-12

356

Uncertainty Estimation in Stream Bed Sediment Fingerprinting Based on Mixing Model

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 265-275

357

Use of Anemometric Results and Threshold Velocities for Determination of Proper Regions Where Sand Storms are Generated (Case Study: Around the Synoptic Station of Yazd)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 225-231

358

Use of Surface Modified Silica gel factory Waste for Removal of 2,4-D Pesticide from Agricultural Wastewater: A case study

دوره 6، شماره 4، زمستان 2012، صفحه 995-1006

359

Using Bacillus Cereus as a Geo-Biological Marker For Gold Prospecting in Iran

دوره 46، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 209-221

360

Using Miniature Cone Penetration Test (Mini-CPT) to determine engineering properties of sandy soils

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 65-76

361

Variations to somatic protein profiles of Dicrocoelium dendriticum in Iranian ruminants

دوره 6، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 95-98

362

volume2 referees

دوره 2، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 1-1

363

What is "Race-To-The-Bottom" Effect On FDI Inflow?

دوره 16، شماره 32، زمستان 2012، صفحه 75-93

364

Wheat (Triticum aestivum L.) Growth and Yield as Influenced by Flooding and Salinity Stresses in Northern Iran

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 99-104

365

X-Ray in-situ saturation monitoring, an aid to study relative permeability in water-wet carbonate rocks

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 55-66

366

آیا «بخش تاریخ مغول» در ظفرنامة حمدالله مستوفی، نسخة بدل جامعالتّواریخ است؟«مطالعة موردی تصرّف چین توسط مغولان، در ظفرنامه و جامعالتّواریخ»

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 209-230

367

آیا هند دگرباره به دامان امپریالیسم بازگشته است؟

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 49-72

368

ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-75

369

ابن شهاب زهری و عداوت اهل بیت علیهم السلام

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-99

370

ابوسعید سجزی و جامع شاهی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-94

371

آثار اصلاح قیمت‌های انرژی بر انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی در ایران؛ مدل‌سازی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-12

372

اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-185

373

اثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی‌های کیفی انگور طی دوره انبارداری

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 255-265

374

اثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 61-71

375

اثرات پرتوتابی الکترون و اسید آلی برعملکرد تولید و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی

دوره 67، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 223-233

376

اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (‌‌Cyprinus carpio)

دوره 67، شماره 2، بهار 1391، صفحه 135-142

377

اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-46

378

اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 57-66

379

اثرات دوره‌های گرسنگی و تغذیه مجدد بر تنظیم یونی-اسمزی ماهیان آزاد دو تابستانه دریای خزر

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-118

380

اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 337-345

381

اثرات غلظت های متفاوت جیبرلین، بنزیل آدنین، دما و مدت زمان انبار بر نیساگ و رشد بعدی گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 65-78

382

اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی

دوره 67، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 387-392

383

اثرات متقابل نفت خام و ترکیبات مختلف نیتروژن بر معدنی شدن کربن و زیست‌توده میکربی در خاک رسی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

384

اثرات محلول‌پاشی اسیدآبسزیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 437-445

385

اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 109-128

386

اثر اسید ان فنیل فتالامیک بر تشکیل میوه و برخی شاخص های مورفولوژیک حبه های چهار رقم انگور(Vitis Vinifera L.)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 103-113

387

اثر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده بر بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 511-521

388

اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-10

389

اثر امپرازول بر میزان جذب IgG تام آغوز در بره‌های تازه متولد شده

دوره 67، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 365-372

390

اثربخشی آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-11

391

اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها بر کاهش شدت لکنت کودکان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 49-59

392

اثربخشی مقایسه‌ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-113

393

اثربخشی مولفه های نظری بر رفتار و عملکرد (مطالعه موردی)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 98-113

394

اثر برخی مواد شیمیایی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه آردچوب-پلی پروپیلن

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-69

395

اثر بقایای گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی (.Solanum tuberosum L)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 295-309

396

اثر پیشگیری کننده چای سبز و سیاه ایرانی بر چاقی تغذیه‌ای در موش‌های صحرایی

دوره 67، شماره 2، بهار 1391، صفحه 143-148

397

اثر تعاملی الگودهی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 123-142

398

اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 113-123

399

اثر تیمار غوطه‌وری کلریدکلسیم در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انباری میوه‌ی کیوی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-41

400

اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 331-336

401

اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر شاخص های عملکردی کلیه در دختران چاق

دوره 4، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 89-102

402

اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 403-410

403

اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia L.)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 735-743

404

اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی خربزه‌ ایرانی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 357-363

405

اثر تنش کم آبی در مراحل انتهایی رشد بر عملکرد و کیفیت روغن دانه ارقام کلزا ((Brassica napus L.

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 507-517

406

اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ارزیابی شاخص‌های تحمل تنش در جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 405-420

407

اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 207-217

408

اثر توامان تاریخ کشت و زمان تک آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 243-248

409

اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 49-57

410

اثر جایگزینی آرد‌ ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus)

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-37

411

اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-40

412

اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 29-37

413

اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 29-44

414

اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 369-377

415

اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 231-242

416

اثر رقابت دو گونه علف‌ هرز سوروف بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 189-201

417

اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 369-377

418

اثر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepense

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-21

419

اثر سالیسیلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه لیموشیرین (Citrus limetta)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 211-216

420

اثر سبک‌های رهبری مربیان بر جوّ انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 179-199

421

اثر سیستم های مختلف تغدیه با استفاده از کودسبز و زئوپونیکس بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در کشت متوالی

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 257-268

422

اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 161-171

423

اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و زمان غذادهی بر تولید آلاینده‌های نیتروژنی در یک سازگان نیمه‌بسته پرورش ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 281-291

424

اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 297-309

425

اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 229-237

426

اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-31

427

اثر شرایط کشت و روشهای مختلف خشک کردن، بر مدت زمان خشک شدن، میزان اسانس، خصوصیات رنگ و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 243-254

428

اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 13-25

429

اثر ضد کوکسیدیوزی عصاره گرانوله شده درمنه سیبری و آرتمیزینین خالص: مقایسه تجربی در طیور گوشتی مبتلا

دوره 67، شماره 2، بهار 1391، صفحه 119-125

430

اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 183-191

431

اثر طول دوره نوری بر میزان تفریخ تخم تاسماهی ایرانی‌ وحشی (Acipenser persicus)

دوره 67، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 59-64

432

اثر عصاره دارواش و سیاه دانه بر بقاء فاکتورهای رشد و مقاومت در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا در ماهی طلایی

دوره 67، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 285-290

433

اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 431-439

434

اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-122

435

اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 219-228

436

اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 111-126

437

اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

438

اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 365-377

439

اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه

دوره 10، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-13

440

اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-164

441

اثیر کاربرد انواع کود فسفری شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و خلر در کشت مخلوط

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 203-215

442

اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 67-81

443

اثر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر صفات مرتبط با عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare)

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 185-193

444

اثر یک دوره تمرین منتخب (هوازی و قدرتی) بر برخی سایتوکاین ها در بیماران مرد و زن مبتلا به MS

دوره 4، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 5-23

445

اثر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر زنده‌مانی باکتری ایکولای در مخلوط شن ریز

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-126

446

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 251-260

447

اثر محلول اوره - ملاس بر میزان مواد مغذی پس چر زراعت جو و عملکرد گوسفند داشتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 11-18

448

اثر مدیریت تولید بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson).

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 715-722

449

اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 411-422

450

اثر مصرف توأم کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 207-219

451

اثر مصرف جیبرلین و اسید ابسیزیک بر روند سنتز پروتئین‌ها در محور جنین بذر خواب و پس‌رس گندم نان (Triticum aestivum L. RL437)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 779-787

452

اثر مصرف دوز متوسط و کم کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در پرورش اندام کاران مرد

دوره 4، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 43-59

453

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 51-60

454

اثر مقادیر و نحوه تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 323-333

455

اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 379-391

456

اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-42

457

اثر نوع هرس و انتخاب میوه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی دو رقم فلفل دلمه گلخانه‌ای (Capsicum annuum L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 371-379

458

اثر هیدروکلراید لوامیزول آشامیدنی بر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال در جوجه های گوشتی

دوره 67، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 235-241

459

اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 403-412

460

اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-38

461

اجازات حدیثی و کارکردهای آن در مطالعات تاریخی عصر صفوی

دوره 45، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-23

462

احادیث صعب مستعصب و چگونگی تعامل با آنها

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-60

463

احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

دوره 8، شماره 19، زمستان 1390، صفحه 169-195

464

احمدِ خضرویه، عارفی از بلخ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-56

465

احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 57-64

466

اختیار انسان و علم پیشین الهی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 111-138

467

آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 127-142

468

آداب دیپلماتیک و تعریف آن از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

469

اداره امور شهری رشت در دوره مجلس اول

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 143-156

470

یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-89

471

«ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 93-110

472

ادراک در معماری مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 41-48

473

یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 175-184

474

ایدئولوژی تضاد در عرصه سیاسی بررسی نقادانه دوگانگی ذاتی غرب و اسلام

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 205-224

475

ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 119-136

476

ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-30

477

ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 379-392

478

ارایه مدل مفهومی ارزش‌های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 61-96

479

ارایه‎ی مدلی نوین در رتبه‎بندی و ارزیابی مالی شرکت‌ها (مطالعه‌ی موردی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 41-52

480

اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-102

481

ارائة الگوی عملکرد صافی‌های تحت فشار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و تعیین میزان کدورت بهینة مرتبط با حذف باکتری‌ها

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 129-136

482

ارائة رهیافتی علمی در کاهش آلایندگی صنایع فولاد استان اصفهان

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-70

483

ارائه الگویی به منظور شناسایی عوامل بسترساز موفقیت دهیاری‌ها (مطالعه موردی: دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 175-202

484

ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده‌کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 85-108

485

ارائه الگوریتمی نوین برای تولید جواب‌های اولیه برای الگوریتم‌های ابتکاری مسئله ترکیب محصول بر اساس نظریه محدودیت‌ها

دوره 46، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 195-204

486

ارائه الگوریتم هوشمند مبتنی بر اعتماد جهت تعیین اعتبار مشتریان یک سیستم مالی

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-104

487

ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 153-172

488

ارائه روش علمی مناسب به منظور طبقه‌بندی روستاها با اهداف برنامه‌ریزی روستایی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 223-244

489

ارائه یک مدل جدید ریاضی برای مسأله مسیریابی سرویس مدارس و حل آن توسط الگوریتم پیشنهادی

دوره 46، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 185-194

490

ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند کالایی با تقاضای فازی تصادفی

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 53-62

491

ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-128

492

ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 147-164

493

ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده‌سازی آن در یک شرکت

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 105-120

494

ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-136

495

ارائه مدل عرضه انرژی ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 63-75

496

ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-104

497

‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحـران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-24

498

ارائه مدلی نوین و یکپارچه به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی منطقه ای

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-128

499

ارائه مدل هماهنگی شبکۀ تأمین خودروسازی با به¬کارگیری نگاشت علّی (مطالعه موردی: شبکۀ تأمین خودروسازی)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-112

500

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

501

ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 32، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-56

502

ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 99-113

503

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 91-107

504

ارتباط بین نوع استراتژی‏های کسب‏وکاری مورد استفاده در شرکت‏های کوچک ‏و متوسط و بین‏المللی‏شدن آنها

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-38

505

ارتباط تغییرات فنولوژیک و تکمیل نیاز بهاره سازی با روند انباشت قندهای محلول و تحمل به سرما در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 281-293

506

ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-55

507

ارتباط چندشکلی ناحیه اگزون یک ژن IGF-I با برخی صفات زیست سنجی گوسفند نژاد مغانی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 21-30

508

ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی ـ تطبیقی

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 117-140

509

ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبة ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 139-159

510

ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 5-21

511

ارتباط عقل و اعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)

دوره 45، اول، بهار 1391، صفحه 11-37

512

ارتباط فلزات ضروری و غیرضروری در بافت ماهیRutilus frisii kutum سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 79-87

513

ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus)

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 319-332

514

ارتباط ویژگی‌های ریخت‌شناسی بذر سه گونه بلوط بومی زاگرس با جوانه‌زنی‌‌ و رویش نونهال

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-45

515

ارتباط وضعیت تنه و تیپ بدنی با عملکرد بانوان تیم ملی قایقرانی دراگون بت

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-61

516

ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 127-146

517

ارتقای فضای کسب و کار جهت دست‌یابی به چشم‌انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-138

518

ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 125-144

519

ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست حوزه کرگانرود با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 223-234

520

ارزیابی اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان)

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-48

521

ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا‌) در گوسفندان آلوده به کرم‌های تریکوسترونژیلید

دوره 67، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 19-25

522

ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 379-391

523

ارزیابی اثر تنش خشکی بر پایداری غشای سلولی،سرعت فتوسنتز،محتوی نسبی آب و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 491-499

524

ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-52

525

ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-52

526

ارزیابی انتقال مدیریت آبیاری و تعیین شاخص‌های کلیدی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-90

527

ارزیابی باز توزیع درآمدی سرمایه‌گذاری در ارقام بادام دیرگل ایستگاه باغبانی سهند

42-2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 493-500

528

ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژیکی کاربرد موضعی عسل بر التیام زخم‌های تجربی در سگ

دوره 67، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 265-271

529

ارزیابی برنامه کنترل و ریشه کنی بروسلوز گاوی در ایران: بررسی اپیدمیولوژی

دوره 67، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 211-221

530

ارزیابی تأثیر ارتقای روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردی: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-31

531

ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-72

532

ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-90

533

ارزیابی تجدیدپذیری و تغییر حجم آبخوان به کمک تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک، هیدروژئولوژیک و ردیاب های شیمیایی (بررسی موردی: حوزة آبخیز هشتگرد)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 379-393

534

ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 181-205

535

ارزیابی تطبیقی روش‌های رتبه‌بندی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 31-54

536

ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با هزینه‌یابی سنتی در بانکداری الکترونیک

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 119-138

537

ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 319-327

538

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب دیده

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-40

539

ارزیابی جیوه تجمع یافته در رسوبات و بافت بی‌مهرگان کف‌زی دریاچه سد قشلاق سنندج

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-30

540

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 345-356

541

ارزیابی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران: مطالعه‌ی هشت وبگاه معرف

دوره 7، شماره 2، پاییز 1391

542

ارزیابی خشک‌کن‌های کلزا تحت رطوبت‌های مختلف برداشت در استان مازندران

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-7

543

ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-21

544

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 147-163

545

ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خط انتقال سراسری گاز به روش مالبایر در استان لرستان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 353-365

546

ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

547

ارزیابی رقابت علف هرز پنیرک (Malva spp) بر عملکرد دانه گندم در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 767-777

548

ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 119-129

549

ارزیابی روشهای شبکه‎ی عصبی مصنوعی و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی عملکرد گندم دیم و آبی (مطالعه‎ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-42

550

ارزیابی روش‎های مختلف درون‎یابی داده‎های بارندگی ماهانه و سالانه (مطالعه‎ی موردی: استان خوزستان)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-130

551

ارزیابی زیستی رودخانه زرین گل(استان گلستان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 357-369

552

ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 695-704

553

ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تخم مرغ در ایران

42-2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 301-311

554

ارزیابی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه دارویی گشنیز در اقلیم نیمه خشک

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 15-24

555

ارزیابی شاخص بهره وری اقتصادی مدیریت تک آبیاری برای دو رقم گندم دیم (مطالعه موردی: مراغه)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 17-29

556

ارزیابی شاخص‌های گیاهی برای تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی در اراضی نیمه خشک بخش مرکزی ایران (حوزه آبخیز قره آقاچ)

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 175-189

557

ارزیابی شاخص‌های معیار بارش سالانه، بارش استاندارد شده و شدت خشکسالی پالمر در مراتع استان قم

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 159-174

558

ارزیابی عملکرد برنامه‌های مسکن روستایی و تأثیرات آن بر کیفیت ساخت‌وساز مناطق روستایی در برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 119-151

559

ارزیابی عملکرد کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در ایران با استفاده از مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا(EFQM) و ارائه مدل پیشنهادی ایجاد کتابخانه بین‌المللی کودکان و نوجوانان

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-150

560

ارزیابی فرایند بازسازی سکونتگاه‌های روستایی آسیب‌دیده از زلزله سال 1385 در منطقه سیلاخور استان لرستان

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 93-117

561

ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 99-123

562

ارزیابی کیفیت بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده کنندگان (مطالعة موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-150

563

ارزیابی کیفی ذخایر کفال طلائی (Liza aurata Risso, 1810) در دریای خزر طی سالهای 90-1370

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 307-315

564

ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی و اجتماعی در ایران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-60

565

ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-8

566

ارزیابی مدل ساده شده پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا- مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 139-147

567

ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 857-868

568

ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 387-397

569

ارزیابی میزان تحقیق‌پذیری طرح هادی شهر دهاقان

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 97-112

570

ارزیابی مزرعه‌‌ای کارنده نیوماتیک سمبه‌ای لولایی جهت کشت ذرت

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-174

571

ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه‌های ‌قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 379-389

572

ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

573

ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 63-88

574

ارزیابی نمادین نقوش جانوری سفال نیشابور (قرون سوم و چهارم هجری قمری)

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 33-44

575

ارزیابی و اصلاح مدل مناسب تبخیر و تعرّق بالقوّه برای ایران

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 49-68

576

ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد تداوم خیسی سطح برگ

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 249-258

577

ارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا (مهارت واژه‎پردازی) از دیدگاه کارکنان//

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 15-26

578

ارزشیابی عملکرد شهر جدید اندیشه

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 75-96

579

ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

580

ارزش‌گذاری تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 153-162

581

آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-12

582

آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-64

583

یازده سپتامبر و گسترش ناتو

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 115-134

584

از سبک تا هویت در معماری

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-74

585

از ملی‌گرایی تا پسا ملی‌گرایی (مروری بر کتاب فرانسه چیست؟ به کوشش آلن فینکل کراوت)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 381-390

586

آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین

دوره 45، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-101

587

آسیب‌شناسی ترجمه‌های آثار روسی به زبان فارسی (مطالعة موردی ترجمة داستان نایب چاپارخانه اثر آلکساندر پوشکین)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 137-147

588

آسیب شناسی ریزبرنامه‌های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

589

آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی

دوره 4، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 91-104

590

آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 5-16

591

آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

42-2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 669-679

592

آسیب شناسی وضعیت سیاسی– اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملّاصدرا

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-58

593

آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تأکید بر دختران دانشجو)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-45

594

استخراج ژلاتین و روغن از پوست سه گونه از تن ماهیان خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 15-25

595

استشهاد به حدیث در نحو عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 163-186

596

استعدادیابی و پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 85-96

597

استفاده از تحلیل داده‌های گرانی در تعیین مدل پوسته و مقایسه با مدل هم‌ایستایی ایری- هیسکانن در دریای عمان

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-98

598

استفاده از تکنیکهای کاهش بعد تحلیل مولفههای اصلی (PCA) و تحلیل جداکنندههای پارامتری شده (RDA) در رتبهبندی نشانگرهای لرزهای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 217-227

599

استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-77

600

استفاده از روش تبدیل گسستة موجک برای محاسبة گرانی باقی‌مانده و مقایسة آن با روش‌های گریفین و برازش چندجمله‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-35

601

استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 103-111

602

استفاده از رو‌ش‌های فازی آرت‎مپ و شبکه‎ی عصبی پرسپترون چندلایه برای تهیّه‎ی نقشه‎ی پوشش اراضی (مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان)

دوره 44، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-143

603

استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده‌های زمین‌شناسی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-182

604

استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 147-159

605

استفاده از یک رویکرد ترکیبی برپایه‎ی شبکه‌های عصبی مصنوعی و نظریه‎ی مجموعه‎ی ناهموار برای مدل‌سازی وفاداری مشتریان به شناسه در صنعت خدمات تلفن همراه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-64

606

استفاده از گرمالیانی در ایران: سن‌یابی نمونه‌های سفالی موزه ملی ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-50

607

استفاده از لومینسانس برانگیخته با نور به‌منظور تعیین نرخ‌لغزش بخشی از گسل Har-Us-Nuur

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

608

استفاده از میکروارگانیسم‌های بومی در کاهش آلودگی نفتی در خاک پالایشگاه تهران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-8

609

استفاده از منطق فازی در مکان‌یابی محل‌های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روشهای AHP و FTOPSIS

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 99-108

610

استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 123-130

611

استفاده از نشانگر‌‌های لرزه‌‌ای مبتنی بر افق در تعیین گسل‌‌ها و شکستگی‌‌ها

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 73-84

612

استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-106

613

اسطوره اسطوره‏ شناسی

دوره 18، شماره 39، زمستان 1390، صفحه 197-221

614

اسفنگوزین - 1- فسفات : یک عامل رشدی در هایپرتروفی به دنبال تمرینات مقاومتی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 111-134

615

اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 83-104

616

اصطلاح حوزه علمیه: تاریخچه پیدایی و تحولات معنایی

دوره 45، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-93

617

اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 201-216

618

اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 291-301

619

اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه

دوره 1، 7و8، زمستان 1390، صفحه 45-66

620

اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمّد بن سنان و تأثیر آن بر فقیه امامیّه

دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 133-159

621

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 33-52

622

اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-144

623

اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-52

624

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 55-90

625

اعتماد به جنس مخالف در میان جوانان شهر تهران

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-22

626

اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

627

آفاق التأثیر من «زریاب» الهجیر

دوره 8، شماره 15، زمستان 2012، صفحه 27-38

628

"یافته علمی کوتاه" بررسی خصوصیات تولید مثلی میگویExopalaemon styliferus در بخش پائین دست رودخانه بهمنشیر، استان خوزستان

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 231-234

629

یافته هایی پیرامون زندگی عبداللّه قطب محیی و موقعیّت جغرافیایی اِخوانآباد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-110

630

افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم

دوره 39، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 163-184

631

افق فهم در آینه فهم افق

دوره 39، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 59-86

632

اقطاع نظامی در عصر پادشاهان بزرگ سلجوقی و نقش وزیر نظام‌ الملک در پیدایش و تحول آن (۴۲۹ه/۱۰۳۷م-۴۸۶ه/۱۰۹۲م)

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-163

633

اقلیم دیرین فلات ایران در عصر نوسنگی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-20

634

اکولوژی فردی گیاه قیچ Zygophyllum atriplicoides در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 483-494

635

التفاعل بین الفنّ والحیاة فی شعر عدیّ بن زید العبادی « أثر الرّوح الفارسی نموذجا»

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-56

636

الحادِ اصل‌موضوعی سارتر

دوره 40، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 49-86

637

الدور الوظیفی لـ «لیس» و «لایکون»فی الدرس النحوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-72

638

الشعر الجاهلی بین الشک والیقین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 251-274

639

الطبیب الاصفهانـی ومدحیّته فی المهدی المنتظر (عج)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 193-220

640

آل عراق (پژوهشی تازه در یک قرن حاکمیت تابع سامانیان بر خوارزم)

دوره 45، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 107-116

641

الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)

42-2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 313-322

642

الگوی تعیین موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 59-88

643

الگوی توزیع مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 821-832

644

الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 23-44

645

الگوسازی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در برنامه‎ی پنجم توسعه براساس ساختاری ویژه از شبکه های عصبی غیرخطی

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 45-63

646

الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-25

647

الگوی مکانی سه گونه بلوط در جنگل چناره مریوان، کردستان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 329-339

648

الموازنة بین المتنبّی والجواهری فی الکرامة الإنسانیّة

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 221-250

649

النزعة الرومنسیة فی شعر صلاح لبکی

دوره 8، شماره 15، زمستان 2012، صفحه 129-148

650

الوجودیة فی شعر صلاح‌ عبد الصبور

دوره 8، شماره 15، زمستان 2012، صفحه 111-127

651

آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ته‌نشین‌شده خیابانی شهر تهران و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-18

652

امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-150

653

امکان تولید دو بار در سال میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei) از مزارع غرب استان هرمزگان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 283-293

654

امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب جهت آبیاری نیشکر در استان خوزستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-35

655

امکان‌سنجی گردشگری روستایی و آثار آن بر توسعه روستایی (بررسی موردی منطقه کهمان در شهرستان سلسله)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 187-200

656

امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده

دوره 40، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 27-48

657

امکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 17-30

658

آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در لارو سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 291-300

659

امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت‌های در حال شکل‌گیری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 165-185

660

امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 21-40

661

آنالیز تغییرشکل زمین بر مبنای هندسه ذاتی رویه تحقیق موردی: آنالیز تغییرشکل شبکة ژئودینامیک کشور در فاصلة زمانی 1999 تا 2005

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 125-146

662

انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 401-411

663

انتخاب پیمانکار پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش الکتره یک در شرکت مپنا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 85-108

664

انتخاب مناسب‌ترین نوع گونة گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعة موردی: ریگ نجارآباد، شمال‌شرق طرود)

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 105-116

665

انتقال رو به پایین بی‌هنجاری‌‌های گرانی هلمرت برای تعیین دقیق ژئویید در ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 99-109

666

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1390، صفحه 53-84

667

اندازه‌گیری پدیده شلاقی در زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با بیش از یک محصول

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 105-117

668

اندرکنش گردش جو و پوشش سطح زمین در سازوکار تشکیل و گسترش توفان های گردوغبار تابستانه‎ی خاورمیانه (توفان گردوغبار تیرماه 1388)

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 113-130

669

انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 315-334

670

انسجام متنی مقالات شمس تبریزی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 45-72

671

انصراف و نقش آن در استنباط

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 11-31

672

انعکاس ملی‌گرایی در ادبیات نمایشی روزگار پهلوی اول

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 27-36

673

اهمیت جهان‌زیست در مناسبات بیمار و پزشک: پژوهشی کیفی در الگوهای مشاوره پزشکان با بیماران مراجع از روستا به شهر در اردبیل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 71-84

674

آیه ی و ان یکاد در تفاسیر المیزان فی تفسی القرآن و فی ظلال القرآن

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 141-155

675

ایوان کرخه: سازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده‌های باستانشناسانه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 149-172

676

اوصاف و کارکرد یاریگران خـداوند در اوستـا و عهـد عتیـق (بررسی تطبیقی)

دوره 45، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-42

677

اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی و زنان (مطالعه‌ی موردی زنان شهرستان جویبار)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-91

678

اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه فناوری‏های برتر- رویکرد فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 165-184

679

با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-68

680

بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه‌های ایران)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-80

681

بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 29-50

682

بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-113

683

بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 5-19

684

بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-22

685

بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 163-183

686

بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری

دوره 10، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 65-91

687

بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 139-154

688

بازسازی تغییرات بارش اکتبر تا می‎ شهر کرمانشاه، طیّ دوره‎ی 2010- 1705 با استفاده از حلقه های درختی

دوره 44، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-53

689

بازسازی رژیم غذایی محوطة باستانی گوهر تپة مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه‌های دندانی به دست آمده از آن محوطه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-14

690

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طرح های بازسازی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

691

بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-72

692

بازشناسی پرستشگاهی زرتشتی در روستای کله کاشان

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 85-100

693

بازشناسی مفاهیم آزادی مثبت و منفی: رویکردی انتقادی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 351-369

694

بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-90

695

بازنمایی اجتماعی شاهنامۀ فردوسی (بررسی هویت فرهنگی-اجتماعی نهاد خانواده ایرانیان از نگاه فردوسی)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-100

696

بازنمایی تصویر دوستان و دشمنان در پانزده روزنامه سراسری ؛ تحلیل نشانه شناختی عکس های مرگ صدام حسین، بی نظیر بوتو و اسامه بن لادن

دوره 7، شماره 1، بهار 1391

697

باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 89- 1388

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 75-96

698

بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 35-54

699

بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 143-166

700

بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه: مطالعه ادبیات داستانی آل‌احمد

دوره 7، شماره 1، بهار 1391

701

بازنمون هویت اجتماعی در رسانه، بررسی روند تغییرات هویت اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 119-138

702

باورها و رهبری در سیاست جهان

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 265-273

703

بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 199-215

704

بحران آذربایجان و دیپلماسی دولت حکیمی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-43

705

بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 37-59

706

برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 27-42

707

برآورد اجزای واریانس ژنتیکی و تعیین ترکیب‌پذیری لاین‌های آفتابگردان از طریق تجزیه لاین در تستر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 469-479

708

برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 345-353

709

برآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افراد

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 245-259

710

برآورد ارزش حفظ کیفیت منابع آب مصرفی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد در شهرستان یزد

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-26

711

برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 321-327

712

برآورد پارامترهای کینماتیکی چشمه و بستگی بسامدی ضریب تضعیف موج بُرشی زمین‌لرزه‌‌ 28 خرداد 1386 کهک- قم

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

713

برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی)

دوره 43، شماره 2، بهار 1391، صفحه 253-262

714

برآورد توزیع آب معادل برف در زمان اوج انباشت برف با استفاده از مدل درجه - روز

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 171-177

715

برآورد شاخص‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن در تولید توت‌فرنگی گلخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 151-157

716

برآورد ضریب گیاهی گشنیز در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 73-83

717

برآورد عمر بهینه‌ی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در مزارع سیب‌زمینی استان همدان

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 197-204

718

برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-102

719

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای بازتابی در یک میدان نفتی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 53-61

720

برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان)

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-18

721

برآورد مقاومت ویژه لایه‌‌های سطحی زمین با استفاده از داده‌های الکترومغناطیسی هوابُرد براساس مدل نیم‌فضا

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

722

برآورد موجک لرزه‌‌ای با فاز مرکب با استفاده از تحلیل صفرهای تابع خودهمبستگی در حوزه Z

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72

723

برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-32

724

برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 61-79

725

برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-65

726

بریتانیا و مسئلۀ ایران در اواخر قرن نوزدهم

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 17-48

727

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-27

728

بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 161-189

729

بررسی آثار اجتماعی قطب‌های رشد صنعتی بر توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی قطب رشد صنعتی عسلویه)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 87-106

730

بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-110

731

بررسی آثار سفالین پیکاسو با نگاهی به سفال های کهن

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 57-66

732

بررسی آثار نیترات و سولفات کلسیم بر میزان مقاومت به بیماری کپک خاکستری ناشی از Botrytis cinerea در دو رقم گل سوسن (lilium sp.) در گلخانه

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 313-322

733

بررسی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد اسیدجیبرلیک و تی‌دیازورون بر روی حفظ کیفیت و ماندگاری گل‌های بریده آلسترومریا رقم های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 217-229

734

بررسی اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های فلوفنوکسورون و لوفنورون روی پارامترهای جدول زندگی Habrobracon hebetor (Hym.:Braconidae)

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 233-242

735

بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 53-70

736

بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 305-310

737

بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 185-205

738

بررسی اثر انواع خاک‌پوش و سایه‌انداز بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 463-471

739

بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 183-207

740

بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 193-206

741

بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-106

742

بررسی اثر پرکننده معدنی (دولومیت) و جفت‌کننده برخواص مکانیکی چندسازه‌های آردچوب راش- پلی‌اتیلن

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 221-232

743

بررسی اثر پسماند گندم و تراکم‌ آفتابگردان بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد آفتابگردان

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-28

744

بررسی اثر تغییر تکنولوژی بر رشد تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر

دوره 43، شماره 2، بهار 1391، صفحه 193-200

745

بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Thunb. Cycas revoluta)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 381-391

746

بررسی اثر جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 789-797

747

بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-46

748

بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 333-344

749

بررسی اثر دو سطح کنجاله کلزا و آنزیم های فیتاز و سافیزیم جی پی 800 بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-68

750

بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 275-282

751

بررسی اثر شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 1-14

752

بررسی اثر قرق بر میزان ترسیب کربن درمنه‎زارها در مناطق خشک استان سمنان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 341-352

753

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 125-144

754

بررسی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) تحت شرایط تنش سرما

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 723-734

755

بررسی اثر میزان استغراق و فاصله لولة مکش از کف، بر الگوی جریان درون حوضچة مکش

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 271-280

756

بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-282

757

بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کارگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 63-71

758

بررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدان‌های قاجاری در مجموعۀ ناصر خلیلی

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 127-148

759

بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق)

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-290

760

بررسی اختصاص انرژی تولیدمثلی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در قسمت جنوب غربی دریای خزر (منطقه بندر انزلی)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 235-242

761

بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش

دوره 10، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-15

762

بررسی ارتباط انتقال رشد رویشی به زایشی با بیان پروتئین های سرما القایی با استفاده از روش پروتئومیکس در گندم تحت شرایط مزرعه

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 93-111

763

بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 77-100

764

بررسی ارتباط برخی از صفات مهم اقتصادی با پروتئین‌های ذخیره‌ای در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 163-173

765

بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه‌های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش‌گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-65

766

بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 27-59

767

بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان

42-2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 525-533

768

بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 51-68

769

بررسی ارزش رجحانی سه گونه از مراتع مناطق استپی ایران برای گوسفند

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 552-541

770

بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 317-325

771

بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 71-81

772

بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری

دوره 9، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 35-53

773

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق نصب زهکش بر شوری زهاب خروجی از نیمرخ خاک رس سیلتی

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 281-288

774

بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تک محوری مخلوط‌های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 803-825

775

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اتصال خمشی اصلاح شده تیر به ستون دوبل

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 643-657

776

بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست‎گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 79-100

777

بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-126

778

بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 19، زمستان 1390، صفحه 5-24

779

بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

دوره 44، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-115

780

بررسی اعتقادات دینی و جهت‏گیری عرفی‏گرا ـ بنیادگرایانه‏ی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام‏نور مرکز ساری

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390

781

بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 101-118

782

بررسی الگوی پروتئوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جو تحت تنش شوری

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 231-241

783

بررسی آلودگی تخم‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان ایرانی و خارجی به ویروس‌های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی

دوره 67، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 393-399

784

بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزة آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 315-328

785

بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 135-143

786

بررسی امکان استفاده از بادبندهای زانویی در تقویت سازه‌های فولادی موجود با سیستم قاب خمشی ویژه (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 835-843

787

بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-10

788

بررسی امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پرکننده در ساخت تخته لایه

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 233-243

789

بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین

دوره 39، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 87-112

790

بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 275-285

791

بررسی انتولوژی مفهوم «خود» در اندیشة جماعت گرایان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-141

792

بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد: مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 57-83

793

بررسی انسان شناختی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورنا در کتاب دینی ریگ ودا

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 125-148

794

بررسی انگاره های کارناوالی در نمایشنامه‏ی رومئو و ژو لیت از دیدگاه باختین

دوره 3، شماره 43، تابستان 1391، صفحه 51-57

795

بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیات علمی براساس ابعاد رضایت شغلی مورد: پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

42-2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 647-654

796

بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 61-74

797

بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 161-176

798

بررسی باستان‌شناسی سفال‌های دورة اسلامی محوطة باستانی نچیر خانلق ری

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 173-192

799

بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 109-126

800

بررسی برخی از صفات محرک رشد جدایه‌های بومی باکتری Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 67-74

801

بررسی برخی صفات مرفو- فیزیولوژیک و پایداری عملــکرد دانه در ژنوتیپ های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در مناطق سرد کشور

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 447-459

802

بررسی برنامة درسی رشتة مترجمی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 23-42

803

بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کمبود روی در شرایط گلخانه

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 461-468

804

بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 183-200

805

بررسی تأثیرات فکر یونانی بر فرهنگ علمِی مسلمانان از منظر« محمد اقبال لاهوری »

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 87-111

806

بررسی تأثیر اجرای روش‎های بهبود (S.S، ISO و EFQM) بر جوِّ سازمانی و نگرش‎های شغلی کارکنان*

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 1-14

807

بررسی تأثیر امواج اولتراسونیک بر بهبود فرایند تثبیت و آبگیری لجن هاضم‌های بی هوازی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-94

808

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتار‌های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-54

809

بررسی تاثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 323-330